You are currently viewing Sök till FMSF:s internationella kommitté!

Sök till FMSF:s internationella kommitté!

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Nyheter

Är du frihetligt sinnad och intresserad av utrikes- och säkerhetspolitik? Då är FMSF:s internationella kommitté något för dig! 

Fria Moderata Studentförbundet har ett omfattande internationellt engagemang på nordisk, europeisk och global nivå. Det internationella engagemanget har varit en central del av Studentförbundet och dess verksamhet sedan 50-talet. Förbundet flertalet samarbeten och utbyten med systerorganisationer i andra länder som ger möjlighet att utbyta erfarenheter, ta fram gemensamma politiska förslag och knyta vänskaper med likasinnade. Nu söker vi dig som har ett stort intresse för utrikespolitik och vill fördjupa ditt engagemang att vara en del av detta arbete.

Kommitténs mål är ge möjlighet till lärande och erfarenheter för dig som är utrikespolitiskt intresserad och medlem i studentförbundet. Arbetet leds av den internationelle sekreteraren och innefattar bland annat:

  • Utbildning. Under året kommer utbildningstillfällen att arrangeras åt kommitténs medlemmar för förjupning och slipande av färdigheter.
  • Representation. Kommitténs arbete kommer att bestå av representation till förbundets samarbetsorganisationer med möjlighet att inta positioner inom dessa. Deltagande i och arrangerande av internationella konferenser. 
  • Politikutveckling och opinionsbildning. Rapport och motionsskrivande för inom olika utrikespolitiska områden, möjlighet att skriva opinionsbildande rapporter för förbundet samt skriva motioner och resolutioner med våra systerförbund. Dessutom finns stora möjligheter att skriva debattartiklar och opinionsbilda inom borgerligheten och på nationella debattsidor.  
  • Studiebesök. Resor till andra länder för att lära om deras politiska situation och knyta kontakter med likasinnade i Norden och Europa. 

Låter detta som något för dig? Skicka då in en ansökan senast den 4 Juli genom att svara på följande frågor:

1. Vilka utrikespolitiska frågor anser du att FMSF bör driva? (max 800 tecken inkl. blanksteg)
2. Vilket är Sveriges viktigaste internationella samarbete enligt dig, vid sidan av FN och EU? Varför är det samarbetet viktigast? (max 800 tecken inkl. blanksteg)
3. Vad kan du tillföra arbetet i den internationella kommittén? (max 2000 tecken inkl. blanksteg)

Skicka din ansökan som word- eller pdf-fil och bifoga även ditt CV i separat fil via mail till [email protected].


För frågor kontakta förbundssekreterare Martin Bergman via [email protected] eller 070-3791729.