Presidium

Presidiet är Fria Moderata Studentförbundets verkställande organ. Det består av ordföranden och fyra viceordförande som väljs av förbundets representantskap.

 

Hugo PressbildFörbundsordförande Hugo Selling 
Hugo Selling har studerat juridik vid Stockholms Universitet och läser för närvarande statsvetenskap med inriktning säkerhetspolitik på Försvarshögskolan i Stockholm. Hugo har en bakgrund som praktikant för Moderata Europaparlamentarikern Christofer Fjellner, som ordförande i Högerjuristerna samt organisationssekreterare för Studentförbundet.

Mejl: hugo.selling@fmsf.se
Telefon: 0723 712 059
Twitter: @HugoSelling
Facebook: Hugo Selling 
Instagram: Hugo Selling

 

 

 

 

ck pressbild

Viceordförande Catarina Kärkkäinen
Catarina Kärkkäinen är ordförande emerita för Linköpings Fria Moderata Studentförening, men kommer ursprungligen från Aneby i Småland. Hon läser politices kandidatprogrammet vid Uppsala universitet och har även studerat filosofi vid Linköpings universitet. Vid sidan av studierna och Studentförbundet arbetar Catarina som frilansskribent och är bland annat krönikör i Östgöta Correspondenten.

Mejl: catarina.karkkainen@fmsf.se
Telefon: 070 29 29 025
Twitter: @CatarinaKarkk
Facebook: Catarina Kärkkäinen
Instagram: Catarina Kärkkäinen

 

 

 

 

Storgards pressbild

Viceordförande Sten Storgärds
Sten läser juristprogrammet i sin födelseort Uppsala och har varit ordförande i förbundets Uppsalaförening Geijerska studentföreningen. Han har också arbetat på en tankesmedja i Bryssel och var en av grundarna av Borgerligt Europaforum. Parallellt med studierna arbetar Sten som deltidsanställd soldat i Försvarsmakten och engageras särskilt av försvars-, säkerhets-, utrikes- och Europapolitik. 

Mejl: sten.storgards@fmsf.se
Telefon: 073 366 8585
Twitter: @StenStorgards
Facebook: Sten Storgärds
Instagram: stenstorgards

 

 

 

AFE pressbild

Viceordförande Alexander Fritz Englund
Alexander Fritz Englund har en kandidat i nationalekonomi från Uppsala Universitet och läser nu sin master vid Handelshögskolan i Stockholm. Alexander har nyligen tjänstgjort som organisationssekreterare för studentförbundet och har tidigare gjort praktik för den moderata Europaparlamentarikern Anna Ibrisagic. Han är också den presidial som genom att tidigare ha studerat vid fyra olika universitet har studerat vid flest lärosäten.

Mejl: alexander.fritz@fmsf.se
Telefon: 073 354 85 27
Twitter: @FritzEnglund
Facebook: Alexander Fritz Englund
Instagram: Frtizson

 

 

 

Frida Pressbild

Viceordförande Frida Granath
Frida Granath är ordförande emerita för Fria Moderata Studentföreningen Göteborg och läser statsvetenskap vid Göteborgs Universitet. Frida har ett stort intresse för säkerhetspolitik och har gått Frivärlds Utrikesakademin samt studerat en termin i Polen.

Mejl: frida.granath@fmsf.se
Facebook: Frida Granath