Presidium

Presidiet är Fria Moderata Studentförbundets verkställande organ. Det består av ordföranden och fyra viceordförande som väljs av förbundets representantskap. Presidialerna kan nås med e-post genom <fornamn.efternamn at fmsf.se>.

Hugo Selling är Ordförande för FMSF.hugo selling

Hugo har en bakgrund som ordförande i Högerjuristerna samt organisationssekreterare. Hugo är nyss hemkommen från praktik i Europaparlamentet för europaparlamentarikern Christofer Fjellner. När han inte kämpar för frihet i studentförbundet eller fred i Europaparlamentet hittar du honom som jur.stud på Stockholms Universitet. Hugo kommer ursprungligen från Karlskrona och har växt upp i bland annat Bryssel och Paris. Han titulerar sig stolt presidiets MÖP med en bakgrund i den svenska sjövärnskåren.

 

 

André Frisk är viceordförande för FMSF.

André har hjärtat i Dalarna men FMS Stockholm är hans förening. André har en bakgrund inom LUF och Folkpartiet, och har bland annat varit förbundsstyrelseledamot i LUF. Han har även jobbat på Timbro, gått Stureakademin och drivit eget kommunikations/It-företag. I dag jobbar han som Specialist på Miltton Labs. När han inte jobbar och opinionsbildar hittar ni honom i skogen och vid närmsta vattendrag. André har blivit kallad arbetsnarkoman, men avisar epitet – ”Jag har inte tid med dina dumma påståenden, ser du inte hur mycket jobb jag har kvar att göra?”. ”

 

JohaJohan Erikssonn Eriksson är viceordförande för FMSF.

Som Uppsaliensare i Lund har Johan en välgrundad kärlek till studentikos kultur och akademiska traditioner. Han har de senaste tre åren suttit i styrelsen för Studentförbundets äldsta medlem – Studentföreningen Ateneum. Under dessa år har han även hunnit skvalpa runt inom humaniora under devisen ”bildning inte bara utbildning”. Vid årets slut är Johan förhoppningsvis dubbel fil. kand. i konsthistoria respektive kommunikationsvetenskap. Utanför akademien har han bl a jobbat på eventavdelningen vid ett mediehus i Stockholm och gjort praktik på tankesmedja i Bryssel.

 

 

13223605_10207631529099724_1655443536_o

 

Catarina Kärkkäinen är viceordförande för FMSF.

Catarina Kärkkäinen är ordförande emerita för Linköpings Fria Moderata Studentförening, men kommer ursprungligen från Aneby i Småland. Hon studerar teoretisk filosofi vid Linköpings universitet och förkovrar sig även gärna i idé- och kulturhistoria. När Catarina inte studerar eller kämpar för friheten i Studentförbundet skriver hon krönikor för Östgöta Correspondenten – helst om arbetsmarknadsfrågor, »mänsklig skapandekraft« och Ayn Rand.

 

 

linkedin

Sten Storgärds är viceordförande för FMSF.

Sten läser juristprogrammet i sin födelseort Uppsala och har varit ordförande i förbundets Uppsalaförening Geijerska studentföreningen. Han har också arbetat på en tankesmedja i Bryssel och var en av grundarna av Borgerligt Europaforum. Parallellt med studierna arbetar Sten som deltidsanställd soldat i Försvarsmakten och engageras särskilt av försvars- säkerhets- utrikes- och Europapolitik. Friheten är värd att försvara och en förutsättning för både frihet och försvar är att staten ägnar sig åt sin kärnuppgift.