Presidium

Presidiet är Fria Moderata Studentförbundets verkställande organ. Det består av ordföranden och fyra viceordförande som väljs av förbundets representantskap.

 

Förbundsordförande Hugo Selling hugo selling
Hugo Selling har studerat juridik vid Stockholms Universitet och läser för närvarande statsvetenskap med inriktning säkerhetspolitik på Försvarshögskolan i Stockholm. Hugo har en bakgrund som praktikant för Moderata Europaparlamentarikern Christofer Fjellner, som ordförande i Högerjuristerna samt organisationssekreterare för Studentförbundet.
Mejl: hugo.selling@fmsf.se
Telefon: 0723 712 059
Twitter: @HugoSelling
Facebook: Hugo Selling 
Instagram: Hugo Selling

 

13223605_10207631529099724_1655443536_o

Viceordförande Catarina Kärkkäinen
Catarina Kärkkäinen är ordförande emerita för Linköpings Fria Moderata Studentförening, men kommer ursprungligen från Aneby i Småland. Hon studerar politices kandidatprogrammet vid Uppsala universitet och förkovrar sig även gärna i filosofi och idéhistoria. Vid sidan av studierna och Studentförbundet arbetar Catarina som frilansskribent och är bland annat krönikör i Östgöta Correspondenten.
Mejl: catarina.karkkainen@fmsf.se
Telefon: 070 29 29 025
Twitter: @CatarinaKarkk
Facebook: Catarina Kärkkäinen
Instagram: Catarina Kärkkäinen

 

 

 

Viceordförande Sten Storgärds
Sten läser juristprogrammet i sin födelseort Uppsala och har varit ordförande i förbundets Uppsalaförening Geijerska studentföreningen. Han har också arbetat på en tankesmedja i Bryssel och var en av grundarna av Borgerligt Europaforum. Parallellt med studierna arbetar Sten som deltidsanställd soldat i Försvarsmakten och engageras särskilt av försvars- säkerhets- utrikes- och Europapolitik. Friheten är värd att försvara och en förutsättning för både frihet och försvar är att staten ägnar sig åt sin kärnuppgift.
Twitter: @StenStorgards
Mejl: sten.storgards@fmsf.se
Facebook: Sten Storgärds

 

 

AFE

Viceordförande Alexander Fritz Englund 
Alexander Fritz Englund har en kandidat i nationalekonomi från Uppsala Universitet och läser nu sin master vid Handelshögskolan i Stockholm. Alexander har nyligen tjänstgjort som organisationssekreterare för Studentförbundet och har tidigare gjort praktik för Moderata Europaparlamentarikern Anna Ibrisagic. Han är också den presidial som genom att tidigare ha studerat vid fyra olika universitet har studerat vid flest lärosäten.
Twitter: @FritzEnglund
Mejl: alexander.fritz@fmsf.se
Facebook: Alexander Fritz Englund

Viceordförande Frida Granath
Frida Granath är föreningsordförande för FMS Göteborg och läser statsvetenskap vid Göteborgs Universitet. Frida har ett stort intresse för säkerhetspolitik och har gått Frivärlds Utrikesakademin samt studerat en termin i Polen.
Mejl: frida.granath@fmsf.se
Facebook: Frida Granath