Presidium

Presidiet är Fria Moderata Studentförbundets verkställande organ. Det består av ordföranden och fyra viceordföranden vilka väljs av förbundets representantskap.

 

ck pressbild

Förbundsordförande Catarina Kärkkäinen
Catarina Kärkkäinen är ordförande för FMSF och finns tillgänglig för föreningar och medlemmar dygnet runt. Hon kommer från Aneby i Småland, men bor nu i Stockholm och studerar politices kandidatprogrammet vid Uppsala universitet. Hon har även studerat filosofi. Vid sidan av studierna och arbetet som ordförande arbetar hon som ledarskribent. Hon skriver gärna om individuell frihet, äganderätt och marknadsekonomi. Catarina har en bakgrund som viceordförande i FMSF samt ordförande i Linköpings Fria Moderata Studentförening.

Mejl: catarina.karkkainen@fmsf.se
Telefon: 070 29 29 025
Twitter: CatarinaKarkk
Facebook: Catarina Kärkkäinen
Instagram: CatarinaKarkk

 

Viceordförande Albin ZettervallAlbinZettervall
Albin Zettervall är ordförande emeritus för Geijerska studentföreningen, men är ursprungligen från Luleå. Albin studerar juridik vid Uppsala universitet och har tidigare läst retorik och ekonomisk historia vid samma lärosäte. Han har som bakgrund ett stort engagemang i Moderata Ungdomsförbundet, och var ordförande för Norrbottensdistriktet mellan 2013 och 2015. Albin är även engagerad i Birkarlarna på Norrlands nation och vurmar starkt för lokalhistoria och hembygdsrörelse.

Mejl: albin.zettervall@fmsf.se
Telefon: 0738 42 16 13
Twitter: AlbinZettervall 
Facebook: Albin Zettervall
Instagram: AlbinZettervall

ck pressbild
 
Viceordförande Beatrice Backman
Beatrice Backman är viceordförande emerita för Studentföreningen Ateneum och studerar Strategisk kommunikation vid Lunds Universitet. Hon kommer ursprungligen från Umeå och är nyligen tillbaka till studentlivet i Lund efter att ha jobbat i Bryssel hos Europaparlamentariker Christofer Fjellner. Hon har bakgrund i Moderata Ungdomsförbundet. Beatrice har även ett stort intresse för yoga och jobbar vid sidan av studierna och sitt politiska engagemang som yogainstruktör.

Mejl: beatrice.backman@fmsf.se
Telefon: 070 401 48 40
Facebook: Beatrice Backman
Instagram: Beatrice Backman

 

Viceordförande John NorellAlbinZettervall
John är uppvuxen i Vara i Skaraborg, men bor numera i Stockholm. Han har studerat statsvetenskap vid Göteborgs universitet, nationalekonomi vid handelshögskolan i Göteborg och matematik på Chalmers tekniska högskola. Just nu läser han en masterutbildning i nationalekonomi på Stockholms universitet där han också är amanuens och undervisar på introduktionskursen i nationalekonomi.

Han har gjort praktik på forskningsinstitutet Ratio, där han senare också jobbat vid sidan av sina studier som forskningsassistent. Han har även arbetat som researcher på den marknadsliberala tankesmedjan Timbro och på branschorganisationen Swedish Financial Technology Association.

Han har ett stort intresse för nationalekonomi och driver instagramkontot @econbooks där han publicerar rekommendationer på populärvetenskapliga böcker inom samhällsvetenskap.

Mejl: john.norell@fmsf.se
Telefon: 070 226 94 07
Twitter: John Norell 
Facebook: John Norell
Instagram: John Norell

 

ck pressbild

Viceordförande Adam Danieli

 Adam Danieli studerar juristprogrammet vid Stockholms universitet. Han har tidigare studerat Teknisk Fysik vid Kungliga Tekniska Högskolan och var under denna tid ordförande för Föreningen Högerteknologerna. Adam kommer ursprungligen från Sollentuna, har en bakgrund inom Moderata Ungdomsförbundet och är förtroendevald för Moderaterna i Stockholm stad. Vid sidan av studierna har han ett stort musikintresse och har slösat sitt CSN på en mängd studier i jazz på folkhögskola.

Mejl: adam.danieli@fmsf.se
Telefon: 073 958 69 58
Facebook: Adam Danieli