Representantskapet är Fria Moderata Studentförbundets högsta beslutande organ. Representantskapet samlas en gång varje år mellan 1 maj och 30 juni och består av 50 ombud från de föreningar som är anslutna till FMSF.

På representantskapet behandlas presidiemotioner samt motioner från medlemmar och därutöver väljs nytt presidium. Traditionellt besöks representantskapet också av en eller flera talare. Vi firar naturligtvis också studentikost med sexa på kvällarna.

Traditionellt sedan 1942 höll FMSF representantskapet på Gimo Herrgård i Norduppland. Kring Gimo har det genom åren utvecklats många traditioner och myter.

Lämna ett svar