Här ges några exempel på hur du som medlem kan engagera dig i FMSF:

  • Gå med i FMSF:s Facebookgrupp och gilla vår facebooksida, där får du information löpande om förbundets aktiviteter, så som talarkvällar, sittningar och seminarier.
  • Skriv i Svensk Linje, förbundets tidskrift.
  • Delta i de aktiviteter som sker i FMSF:s föreningar runtom i landet
  • Res till något av de seminarier eller utbildningar som ges av våra internationella samarbetsorganisationer i Norden, Europa och världen
  • Är du insatt i, eller starkt intresserad av, något särskilt ämne och skulle vilja ha en plattform för att bedriva opinionsbildning? Då finns möjlighet att bli sakpolitisk sekreterare för förbundet. Kontakta oss för mer information om vad uppdraget innebär.
  • Finns ingen förening på din ort? På de flesta orter finns många medlemmar i FMSF. Kontakta oss så hjälper vi dig att starta upp en lokal förening.

Saknar du något ovanför? Tveka inte att ta kontakt med oss – så hjälper vi dig att få utlopp för ditt engagemang.