Här ges några exempel på hur du som medlem kan engagera dig i FMSF:

  • Skriv i Svensk Linje, förbundets tidskrift
  • Gå på våra aktiviteter – t.ex. talarkvällar, sittningar, seminarier. Bli fan till FMSF:s Facebookgrupp och fanpage, så får du löpande information om förbundets aktiviteter
  • Delta i de aktiviteter som sker i FMSF:s föreningar runtom i landet
  • Skaffa ett konto och ladda hem klientprogrammet för BBS-en – samt maila oss på info@fmsf.se – så ger vi dig access till FMSF:s interna debattforum
  • Res till något av de seminarier eller utbildningar som ges av våra internationella samarbetsorganisationer i Norden, Europa och världen
  • Är du insatt i, eller starkt intresserad av, något särskilt ämne? Bidra då gärna till någon av de rapporter som löpande ges ut av FMSF i vitt skilda ämnen. Kontakta oss för information om detta.
  • Finns ingen förening på din ort? På de flesta orter finns många medlemmar i FMSF. Kontakta oss så hjälper vi dig att starta upp en lokal förening.

Saknar du något ovanför? Tveka inte att ta kontakt med oss – så hjälper vi dig att få utlopp för ditt engagemang.