Fria Moderata Studentförbundet har ett antal sekreterare som ansvarar för organisering och samordning av förbundets administrativa och politiska verksamhet inom olika fackområden.

Förbundssekreterare
Folke Johannesson
Ansvarar för förbundets administration, ekonomi och föreningskontakt.
Kontakt: [email protected]

Politisk sekreterare
Niklas Törnå
Arbetar med mediefrågor, opinionsbildande och stöd till förbundets föreningar.
Kontakt: [email protected]

Internationell sekreterare
Martin Bergman
Ansvarar för förbundets internationella verksamhet, deltagande vid samarbetsorganisationer och utrikespolitik.
Kontakt: [email protected]

Försvarspolitisk sekreterare
Ludvig Lundgren
Arbetar med opinionsbildning inom försvars- och säkerhetspolitiska frågor.
Kontakt: [email protected]

Europapolitisk sekreterare
Theo Herold
Arbetar med opinionsbildning kring frågor som rör EU, andra europeiska organ och europeiska länder.
Kontakt: [email protected]

Skattepolitisk sekreterare
Johannes Nathell
Arbetar med opinionsbildning kring frågor som berör skatte- och budgetfrågor.
Kontakt: [email protected]

IT-sekreterare
Emil Marklund
Ansvarar för förbundets tekniska förvaltning och IT-utveckling.
Kontakt: [email protected]

Lämna ett svar