Fria Moderata Studentförbundet har ett antal sekreterare som ansvarar för organisering och samordning av förbundets administrativa och politiska verksamhet inom olika fackområden.

Förbundssekreterare
Sten Storgärds
Ansvarar för förbundets generella samordning, administration, ekonomi och planering.
Kontakt: sten.storgards@fmsf.se
 
Internationell sekreterare
Martin Bergman
Ansvarar för förbundets internationella verksamhet, deltagande vid samarbetsorganisationer och utrikespolitik.
Kontakt: martin.bergman@fmsf.se
 
Försvars- och säkerhetspolitisk sekreterare
Zebulon Carlander
Ansvarar för förbundets försvars- och säkerhetspolitiska opinionsbildning och policyutveckling.
Kontakt: zebulon.carlander@fmsf.se
 
IT-sekreterare
Karl Roos
Ansvarar för förbundets tekniska förvaltning och IT-utveckling.
Kontakt: karl.roos@fmsf.se