Fria Moderata Studentförbundet har ett antal sekreterare som ansvarar för organisering och samordning av förbundets administrativa och politiska verksamhet inom olika fackområden.

Organisationssekreterare
Folke Johannesson
Ansvarar för förbundets generella administration och ekonomi.
Kontakt: folke.johannesson@fmsf.se

Politisk Sekreterare
Niklas Törnå
Arbetar mediefrågor, opinionsbildande och stöd till förbundets föreningar.
Kontakt: niklas.torna@fmsf.se

Internationell sekreterare
Martin Bergman
Ansvarar för förbundets internationella verksamhet, deltagande vid samarbetsorganisationer och utrikespolitik.
Kontakt: martin.bergman@fmsf.se

Försvarspolitisk sekreterare
Ludvig Lundgren
Arbetar med opinionsbildning inom försvars- och säkerhetspolitiska frågor samt för ökad diskussion och kunskap i förbundet och bland allmänheten kring försvar och säkerhet.
Kontakt: ludvig.lundgren@fmsf.se

Europapolitisk sekreterare
Theo Herold
Arbetar med opinionsbildning kring frågor som rör EU, andra europeiska organ och europeiska länder, samt för ökad diskussion och kunskap i förbundet och bland allmänheten kring politiska frågor rörande Europa.
Kontakt: theo.herold@fmsf.se

Skattepolitisk sekreterare
Johannes Nathell
Arbetar med opinionsbildning kring frågor som berör skatte- och budgetfrågor.
Kontakt: johannes.nathell@fmsf.se

IT-sekreterare
Emil Marklund
Ansvarar för förbundets tekniska förvaltning och IT-utveckling.
Kontakt: emil.marklund@fmsf.se