Fria Moderata Studentförbundet har ett antal utskott som ansvarar för utveckling och fördjupning inom vissa politikområden. Dessa är Försvars- och säkerhetspolitik, Utbildningspolitik, Internationella frågor samt IT.
Vart utskott har en ansvarig sekreterare som ska leda arbetet för att producera debattartiklar, rapporter och administration.

Utbildningspolitisk sekreterare


Blanche Jarn är 20 år, ledamot i Studentföreningen Ateneums styrelse och studerar statsvetenskap med inriktning mot fred- och konfliktvetenskap. Blanche har en gedigen erfarenhet av studentpolitik och har bland annat varit redaktör för Lunds Universitets Politiska och Ekonomiska Förenings (LUPEF) medlemstidning Panorama.

I rollen som utbildningspolitisk sekreterare kommer Jarn att arbeta med studentfrågor, debattera terminsavgifter och arbeta för en friare akademi. Vill du bidra i detta arbetet kontakta då Blanche på blanche.jarn@fmsf.se

Internationell sekreterare


Olivia Andersson har en kandidatexamen i statsvetenskap från Linköpings Universitet och kommer från Linköpings FMS. Olivia har ett stort intresse för internationell politik, utvecklingsfrågor och internationella organisationer. Som Intsek är Olivias främsta uppdrag att representera Studentförbundet vid dess europeiska samarbetsorganisation European Democrat Students (EDS) möten samt att lägga fram motioner som verkar i förbundets intressen. EDS-mötena äger rum fem gånger per år på olika orter i Europa, senast i Rom.

Är du intresserad av att följa med på ett EDS-möte eller hjälpa till att arbeta fram utrikespolitik, kontakta Olivia Andersson på olivia.andersson@fmsf.se

IT-sekreterare


Emil Marklund studerar på civilingenjörsprogrammet inom teknisk datavetenskap vid Umeås Universitet och leder Fria Moderata Studentförbundets nordligaste förening, FMS Umeå. Emil har hög expertis inom sitt område men även ett brett intresse innefattande bland annat IT-säkerhet, vapenlagstiftning och tant Rand.

Har du IT-relaterade frågor vänd dig till Emil på emil.marklund@fmsf.se

Försvars- och säkerhetspolitisk sekreterare

zeb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zebulon Carlander är hemmahörande i Linköpings Fria Moderata Studentförening. Som en av Sveriges skarpaste röster inom försvar- och säkerhetspolitik är han förbundets naturliga röst i etern för vårt arbete för ett tryggare och starkare Sverige. Dessutom har Zebulon en livslång passion inom ämnet, och har bland annat twittrat med POTUS Obama.

Vill du engagera dig i frågorna och bidra till arbetet? Då når du Zebulon på zebulon.carlander@fmsf.se