Är det inte dags att lära oss av 70-talet nu?

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Bloggen

Mycket klokt har tidigare sagts om alla anledningarna till att man inte skall ha statsstöd till företag som det går dåligt för. Statsminister Fredrik Reinfeldt formulerar det ganska kort och koncist: Det är inte hållbart att ge pengar till ett företag som tillverkar flera bilar än vad det finns efterfrågan. GM verkar nära konkurrs och kommer isåfall troligen sälja eller lägga ner del märken. Även om man förstås hoppas på att SAAB kommer att tillhöra de märken som säljs och lever vidare så innebär det inte att staten skall göra något ifall SAAB kommer att läggas ner. Det är att vara extremt oansvarig med skattebetalarnas pengar och det lär troligen ändå inte få någon större effekt.

Bilar är trevliga, men förtjänar inget extra stöd
Bilar är trevliga, men förtjänar inget extra stöd

Den närmaste tiden kommer att innebära att det blir svårt för bilföretagen när credit crunchen gör att privatpersoner har problem med att få lån till att genomföra stora inköp. Istället för att understödja en industri som kommer gå en oviss framtid tillmötes borde regeringen istället satsa på kraftiga utbudsreformer såsom sänkta skatter, minskad red tape och ändrade konfliktregler. Sådana reformer vore klok krishantering!