Ensidigt, enkelspårigt, enfaldigt

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Bloggen

SSU är så upprört över Israels agerande i konflikten med Palestina att organisationen nu önskar riva upp det nytecknade handelsavtalet med Israel. Samtidigt <a href="

http://www.kvp.se/Nyheter/1.1423006/ny-anlagd-brand-i-judiska-samfundets-lokaler” target=”_blank”>brinner judiska församlingens hus i Helsingborg ånyo. Inga punkter förbinds och inga trådar knyts ihop. Ensidighets makt är stor, åtminstone i svensk media.

Konflikten mellan Israel och Palestina är rimligtvis den mest vänstervridna av samtliga rapporteringar som svensk mainstreammedia producerar, och det avspeglas såväl i svenska politikers och intresseorganisationers pressmeddelanden och debattartiklar som i journalistkårens envetet upprepade enkelspårighet på området. Israel fördöms om och om igen. Hamas beteende ger upphov till lika många invändningar som det finns nyliberaler på journalisthögskolan.

nietzsche210_552837b

Israels militära strategier syftar till att slå ut fega, beväpnade terrorister samtidigt som man minimerar sekundära effekter på civilbefolkningen. Hamas mål är att ta livet av så många civila judar som möjligt. Israel önskar få tillgång till en demokratisk motpart att förhandla med; Hamas önskar utplåna Israel. Mitt i allt elände är det måhända svårt för de generationer socialister som avfärdade Nietzsche som nazist och anammade svaghetens moral istället att lägga undan klassperspektivet. Först utmålas världens mest förföljda och historiskt mest hatade folk till den starka parten i konflikten, medan arabvärlden figurerar som offer. Därefter slår de logiska felsluten igen rävsaxen: offer har alltid rätt. Det är inte de enskilda handlingarna som skall bedömas, eller ens intentionerna därav, eller vilka regler de sätter upp för sitt beteende. Det är storleken på föräldrarnas lönesedel som bestämmer vem som handlar rätt respektive orätt.

Så länge den svenska förmenta intelligentsian fortsätter att så ensidigt ta ställning för palestinska terrorister, mot den israeliska demokratiska staten, kommer den judiska församlingens hus i Helsingborg att fortsätta utsättas för eldhärjningar. Konflikten i Mellanöstern kan rimligtvis inte lösas utan internationell hjälp. För att en sådan hjälp skall kunna erbjudas krävs att donatorerna har någonting att komma med. Förståelse vore en god start.

zp8497586rq