FMSF förnyar politiken

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Bloggen

Fria Moderata Studentförbundet höll i helgen ett extrainsatt årsmöte där det nya idéprogrammet ”En jämställd framtid är vår” antogs.

–  Vi har lyssnat in den verklighet som möter studenter idag och beslutat att genomföra en sedan länge nödvändig kursomläggning, säger ordförande Gustaf Dymov.

– Fria Moderata Studentförbundet har länge präglats av en omodern kultur där prestationer och meriter satts i centrum. Vi strävar ständigt efter att ompröva vår politik. Vi kan bli ännu bättre. Därför startar vi nu ett långsiktigt arbete med att införa alternativa meritgrunder såsom kön, ursprung och sexuell läggning.

Tidigare var vi en organisation som rymde många olika åsikter, men med tiden har det blivit alltmer uppenbart att politik är så mycket mer än ideologi och principer. Lika utfall måste gå före personliga preferenser och abstrakta idéer om individens frihet. Numera består en viktig del av verksamheten i att uppmuntra studenter till att studera genusvetenskap istället för att supa. Gammeldansken är utbytt mot vichyvatten, avslutar Dymov.

I samband med omläggningen och det nya idéprogrammet beslutade årsmötet att byta namn på organisationen till Nya Moderata Studentförbundet.

Presidiet har fått i uppdrag att skyndsamt tillsätta arbetsgrupper med uppdrag att utarbeta miljö- och jämställdhetspolicydokument. Det handlar om att ta fram konkreta lösningar.

En annan fråga som engagerade årsmötet var inköp av materiel, där presidiet av flera delegater uppmuntrades att frångå den förlegade principen om inköp efter behov och prisvärdhet till förmån för en modern hållning, där säljarens behov av försäljning, huruvida produkterna säljs till priser överstigande världsmarknadspriserna, liksom att de producerande företagen tar arbetstagagardemokrati på allvar styr inköpen. Det beslutades också att statligt ägda företag bör ges företräde, eftersom staten garanterar ett tryggt och långsiktigt ägande, bortom marknadens kortsiktiga nuvärdesberäkningar.

Extrastämman beslutade även att invälja Paul Krugman som hedersledamot.

För ytterligare information, kontakta förbundsordförande Gustaf Dymov, telefon 073-247 74 40 eller per mail [email protected]

Fria Moderata Studentförbundet (FMSF) är en sammanslutning av föreningar vid landets lärosäten som tidigare i vissa fall kan ha kallat sig liberala och/eller konservativa .