Gaskris visar nödvändigheten av att stoppa gasledningen i Östersjön

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Bloggen

Konflikten om priset på gas mellan Ryssland och Ukraina som under en tid lett till stora konsekvenser inte bara i Ukraina utan också i många EU-länder som Slovakien och Bulgarien visar tydligt att det inte är en lämplig väg att öka beroendet av gas från Ryssland. Krisen borde därför leda till att vår svenska regering säger nej till den gasledning som konsortiet Nord-Stream planerar att bygga mellan Ryssland och Tyskland på botten av Östersjön.

Den senaste tiden har det från olika håll hävdats att gaskrisen ökar trycket på Sverige att säga ja till gasledningen för att det ska finnas fler vägar för rysk gas till EU. En argumentation som leder fel. Gasledningen på botten av Östersjön leder visserligen till att rysk gas kan nå västra Europa på fler sätt men det leder också samtidigt till att länderna i östra Europa blir ännu mer utlämnade till det ryska godtycket. Det är mycket tydligt för alla som vill se att den ryska regeringen genom statliga gasbolaget Gazprom inte ser på gasen som en handelsvara utan som en strategisk tillgång, ett sätt att påverka sin omgivning inklusive andra länders regeringar. Gång på gång används gasen som ett sätt att skapa påtryckningar på andra länders regeringar för att få dessa att agera på ett sätt som gillas mer av Moskva. Den ryska gaspolitiken är ett eko från det kalla kriget och att underlätta den med en gasledning i Östersjön som kringgår länderna i östra Europa är en osolidarisk och dålig åtgärd. Utöver detta är det naturligtvis också mycket tveksamt om det ur ett miljöperspektiv kan byggas någon gasledning på botten av Östersjön.

För EU:s del behöver energipolitiken breddas ytterligare. Att öka beroendet av bara vissa energikällor och vissa länder är inte bra. Behövs mer gas kan fler ledningar byggas på land från Ryssland men också från länderna i Kaukasus via Turkiet. Vid sidan om detta är det viktigt att det nu görs kraftfulla satsningar på förnyelsebar energi och den omoderna synen på kärnkraften som finns i vissa länder byts mot en mer positiv syn.

Fredrik Saweståhl
Internationell sekreterare, Fria Moderata Studentförbundet
Director of Policy, European Democrat Students

Amanda Wollstad
Viceordförande, Fria Moderata Studentförbundet
Generalsekreterare, Nordens Konservativa Studentunion

Publicerad i bland annat:
Aftonbladet
Nerikes Allehanda
Västerviks Tidning – www.vt.se/debatt/debatt/artikel.aspx
Norra Västerbotten – norran.se/asikter/debattartiklar/article232408.ece
Norrköpings Tidningar – www.nt.se/tidningsdebatt/artikel.aspx