Girighetens lov

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Bloggen

Slutreplik i dagens SvD från partisekreterare Schlingman som gick ut härom veckan och kritiserade näringslivet för att inte vara progressivt nog. Den misstänksamma cynikern anar förvisso att just de progressiva tenderar att gå under i kristider, när

svarta vs röda siffror blir långt viktigare än altruistiska pr-utspel. Jim Taggart dukade således nyss under.

gordon

Svenskt Näringslivs VD gick däremot i polemik med denna uppfattning och påpekade att näringslivet i stort är både ansvarstagande och långsiktigt, om än kanske inte riktigt så “progressivt” som nymoderaterna själva har blivit. Rörande överens var de dock båda om vikten att ta avstånd ifrån den girighet som hotar både marknadsekonomin och det svenska samhällets välstånd.

Men girighet är inget ont. Gordon Gekko må ha många fel. Hans grundinställning är icke desto mindre korrekt. “The point is, ladies and gentlemen, that greed – for a lack of a better word – is good. Greed is right. Greed works. Greed clarifies, cuts through and captures the essence of the evolutionary spirit. Greed – in all of its forms – greed for life, for money, for love, knowledge – has marked the upward surge of mankind.” Ord som är lättare att uttala om man är fiktiv eller hör hemma i åttiotalets högkonjunktur, men lika sanna i denna värld och i detta tidevarv. Det är inte bagarens välvilja som gör att vi kan köpa färskt bröd innan solen ens gått upp. Det är – i brist på bättre ord – hans girighet.

zp8497586rq