God kultur rättfärdigar inte statliga parasiter

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Bloggen

Aftonbladets blodröda kulturchef anser att kulturen måste få kosta. Doktor Berggren kontrar med att påpeka att kulturen kostar en hel del i den kommande statsbudgeten och har gjort det under hela den borgerliga tiden vid makten.

Kulturen kommer att kosta skattebetalarna en lång tid framöver.  Det är försåtligt att det inte bara går att ändra från offentlig till privat finansiering över en natt. Därmed inte sagt att det inte bör göras förändringar. Regerings förslag om att slopa kulturlönen är helt rätt, precis som Expressens ledare påpekar. För dem som inte är övertygad om att att en viss grupp individer  skall ha rätt att leva på andras bekostnad rekommenderas detta.

Kultur kommer att kosta pengar även i framtiden. Det finns en stor efterfrågan på kultur, om än kanske inte performance artister som kissar på scen. Men mycket kultur kommer att klara sig på en helt

Populär kultur
Populär kultur

kommersiell marknad. Och för den kultur som inte finns det bör det finns möjlighet att göra av avdragsgilla donationer för att se till att den överlever. Regeringens politik har varit mesig, men den har i alla fall varit i lite rätt riktning. Men mera behövs, om kulturen någonsin skall sluta ses som blott en bidragsberoende statsangelägenhet.