Ingen statlig styrning av priser, tack

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Bloggen

Ett synnerligen läsvärt inlägg från Ekonomistas kom nyligen. John Hassler och Per Krusell skriver bra om varför staten inte skall bedriva någon form av politik för att reglera priserna på tillgångar, på grund av den brist av information som staten alltid kommer ha angående tillgångars underliggande värden. Det är fullt möjligt att den nuvarande låga räntan leder till att priserna på framförallt bostäder ökar alldeles för mycket. Det är också fullt möjligt att många hushåll just nu tar alldeles för stora lån och kommer få problem med detta senare. Men detta är snarare argument för att Riksbanken bör föra en mindre kontracyklisk politik och att staten inte bör uppmuntra till bostadsköpande.

Priskontroller har provats tidigare. Det enda det ger upphov till är köer och ineffektivitet, vilket alla som försökt skaffa en hyresrätt i en svensk storstad är plågsamt medvetna om. Det är inte en strategi vi bör tillämpa på flera varor, snarare färre.