Krigen blir färre – liksom de civila offren

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Bloggen

Enligt en ny rapport har antalet krig halverats under de senaste 20 åren, och antalet döda har minskat dramatiskt (och antalet dödade civila minskar också). Ett annat resultat som presenteras i studien är att ekonomisk tillväxt främjar freden.; BNP fördubblades, antalet konflikter halverades. Och som bekant är marknadsekonomi en förutsättning för långsiktig ekonomisk tillväxt.

De som propagerar för planekonomi och/eller för nolltillväxt, bidrar därmed också till att öka risken för krig.

Ett exempel på detta är Miljöpartiet, som i sitt partiprogram skriver att […] “vi anser därför att tillväxt i konventionell mening varken är möjligt eller eftersträvansvärt.”