Många myndigheter bör läggas ned

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Bloggen

Antalet av myndigheter, och deras existensberättigande, är en ständigt debatterad fråga, såväl i samhället som inom studentförbundet. Det är inte en ren höger/vänster-fråga, även om vänsterfalangen kanske traditionellt har sett mer positivt på den välmenande staten som med varm hand tar hand om sina medborgare genom för ändamålet instiftade myndigheter.

Men även exempelvis Socialdemokraterna har föreslagit en mängd effektiviseringar; att man t.ex. bör slå ihop polisens 21 länsmyndigheter, och att följande myndigheter kan slås ihop med varandra:

– Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL) med Rättsmedicinalverket (RMV)
– Statens bostadskreditnämnd (BKN) med Boverket
– Statens fastighetsverk med Fortifikationsverket
– Överklagandenämnden för högskolan med Högskolans avskiljandenämnd
– Riksarkivet med landsarkiven

Sossarna har också nämnt ett antal myndigheter vars uppgifter kan tas över av andra myndigheter:

Nämnden för statligt stöd till trossamfunden (SST), Svenska institutet för europapolitiska studier (SIEPS), Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar och Alkohol- och läkemedelssortimentsnämnden.

Det finns dock ett stort antal ytterligare myndigheter som kunde skrotas, exempelvis Folkhälsoinstitutet, Kompetensrådet för utveckling i staten (KRUS), Statens Medieråd, Nämnden för Hemslöjdsfrågor, Nordiska Afrikainstitutet. För att bara nämna några. Det är dags att inse att alla problem inte kan lösas genom att stifta en myndighet och tillföra (skatte-)medel.