Piratjakt

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Bloggen

Det är tungt att vara pirat nu för tiden. Klassiska piraters hotas av alltför professionella fritagningsförsök från amerikanska elitsoldater och de virtuella motsvarigheterna döms till både fattigdom och fängelse. Benämningen råkar förvisso vara dens

amma, men skillnaderna milsvida. I det ena fallet rör det sig om människor som via dödligt våld och hot därom tillförskansar sig sådant som rätteligen tillhör någon annan. I det andra fallet handlar det om att tillhandahålla en tjänst som låter människor kopiera någon annans egendom – utan att beröva rättighetsinnehavaren sitt original. Det ena är stöld. Det andra är, hur gärna upphovsrättslobbyister än önskar, det inte.

Stöld är att ta någons ändliga resurser. Om det inte stävjas skulle vårt samhälle inte fungera. Det är tack vare den starka äganderätten i västerlandet som vi kan njuta av det utbud och den levnadsstandard som vi har. I länder där äganderätt lyser med sin frånvaro är rikedom också oerhört sällsynt. Då spelar diamantgruvor och guldreservoirer ingenting till. Det är Schweiz och inte Nigeria som är föregångsland och det har ingenting med naturresurserna att göra. Immaterialrätt däremot är en uppfinning som inte alls kan sägas ha samma genuint positiva inverkan på samhällsutvecklingen. Förvisso saknas även denna i de underutvecklade (det är svårt att kalla exempelvis störtdykande zimbabwe för ett utvecklingsland) och det kan i viss mån förklara varför de inte utvecklar någon mer avancerade industri. Samtidigt är det onekligen så att patent och upphovsrätt sätter käppar i hjulet för utvecklingen på andra håll. Edison hade patentet på biografernas kameror, vilket är anledningen till att Hollywood ligger där det ligger – väster om vilda västern dit de edisonska juristerna långa lagarm inte nådde; Håkan Lantz har fått smaka på problematiken med att försöka införa nya tekniska standarder på den amerikanska lagstiftningen och rättegångskostnaderna är lika astronomiska som en gång var idéerna. Om vi ska kunna bygga vidare på andras upptäckter kan det inte vara olagligt att utnyttja dem. Standing on the shoulders of giants, som Newton sade med referens till Descartes.

Exakt hur avvägningen bör se ut är naturligtvis föremål för diskussion, åtminstone för dem som över huvud taget accepterar den av staten skapade brist som immaterialrätten inducerar. Men att kalla kopiering för stöld är en bra indikation för hur extrema upphovsrättsförespråkarna är. Den sortens argumentation kommer inte att leda till kulturutveckling. Men det är det väl å andra sidan ingen som tror längre. Den retoriska kampen är förlorad. Inte ens i detta land där det är så himla fint att vara kulturarbetare finns det någon större empati kvar för antipiratbyrån. Det kommer naturligtvis att visa sig i EU-valet som första instans. Dinosaurierna slåss för sin överlevnad och tar lagstiftningen till hjälp. De fyra martyrernas öden kommer att bli den sista spiken i kistan för de marknader som ännu inte förstått att de redan anslutit till de sälla jaktmarkerna.

zp8497586rq