Socialisterna vägrar att lära sig av historien

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Bloggen

Det lär oss historien är en av de roligaste svenska progglåtarna som tyvärr inte finns på YouTube. Tyvärr verkar dagens socialister inte ha lärt sig av historien. De har inte lärt sig att Sverige för 100 år sedan var urfattigt och det var tack vare entreprenörer, företagre och ett öppet samhällsklimat som vi tog oss ur fattigdomen.  På en konferens med Svenskt Näringsliv blev flera deltagare matförgiftade, något som polisen utreder eftersom det inte verkar vara ett misstag som ligger bakom. Då går SSU ut och lovar rosor till den som ligger bakom dådet. Förrutom det rent smaklösa i att önska att en medmänniska skall plågas så allvarligt som matförgiftade gör, är deras motivering helt absurd:

“SSU Stockholm kan inte undvika att se det ironiska i att storkapitalets män, som äter sig mätta på bekostad av världens arbetares lidande, nu drabbas av magsjuka.”

Nordkorea, arbetarnas paradis!

Ja, för det är verkligen på bekostnad av de fattiga som medlemmarna i svenskt näringsliv äter sig mätta! Nej, kära socialister, utan företagare, entreprenörer, uppfinnare och andra som finns i organisationer skulle det inte finnas något välstånd i Sverige. Den moderna ekonomiska utvecklingens historia är inte en historia om arbetarnas ärofyllda produktion, utan om de få genier som genomförde de teknikfördäringar som ökade produktiviteten hos de arbetande. Genom dessa produktivitetsökningar kunde mera produceras med mindre arbete, vilket gjorde det möjligt för mänskligheten att producera mera än vad som krävs för den dagliga mättnaden, vilket ledde fram till att nästan varrenda svenska idag har en kameramobil.

Detta kanske kommer för en nyhet för socialisterna i SSU. Om de tvivlar på riktigheten i detta påståenden rekommernderas ett studiebesök i arbetarparadsiet Nordkorea, där ingen fri företagsamhet är tillåten. Där äter sig ingen mätt på någon annans bekostnad. Ingen äter sig mätt alls för att vara exakt.