Hemmablind?

  • Post author:
  • Post category:Bloggen

Dagens fråga: Är det så att vi efter en evighet av interventionism, reglering, centralisering och socialism i all allmänhet glömt bort skillnaden mellan att välja åt någon och att låta någon välja själv?

Har det gått så långt att vi i avregleringsfrågor kommer att se motargument som menar att avreglering är nyreglering som driver folk till att fatta vissa beslut? Har vi glömt bort så mycket av hur fria marknader fungerar att vi inte kan skilja marknadens val från ett reglerat och styrt val? Om en majoritet av konsumenterna under fria former väljer ett visst alternativ, kommer våra politiker då att komma ihåg att det alternativets framgång inte var känt på förhand, och i andra hand att det alltid finns någon som inte valde det alternativet?