Fria Moderata Studentförbundet, the Confederation of Swedish Conservative and Liberal Students, is an organisation which promotes a society with individual liberty, low taxes and a free market economy. Fria Moderata Studentförbundet is an organisation where the arguments are more important than the opinions, the discussions are more important than the decisions, the ideological exchange is more important than tactics. Fria Moderata Studentförbundet also takes part in international activities in the co-operation organisation for Nordic centre-right student organisations, the Nordic Conservative Student Union; in the European centre-right student organisation European Democrat Students and in the global centre-right youth and student organisation, the International Young Democrat Union. The current (2021) chairman of FMSF is Mr. John Norell, current Secretary General is Mr. Folke Johannesson and current international secretary is Mr. Martin Bergman. FMSF can be contacted via [email protected].

Många har även beskrivit FMSF som en idépolitisk tankesmedja. Förbundet har under decennier utgjort en plantskola för ledande politiker, opinionsbildare och framstående personer, såsom tidigare stats- och utrikesminister Carl Bildt, tidigare finansminister Anders Borg, astronauten Christer Fuglesang, Sveriges Radios VD Mats Svegfors och redaktören PJ Anders Linder. Många av de politiska frågor som under åren debatterats inom – och drivits av – FMSF har sedermera också omsatts i verkliga politiska beslut.

Förbundets aktiviteter sker främst i våra medlemsföreningar, som löpande anordnar talarkvällar, pubkvällar och sittningar. Centralt arrangeras också förbundsseminarier, utbildningar och resor till vilka alla medlemmar är välkomna. Det finns också möjlighet att engagera sig i förbundets internationella verksamhet, som sker genom Nordens Konservativa Studentunion, European Democrat Students, students for Liberty och International Young Democrat Union.

Genom förbundet kan man få möjlighet att möta framstående politiker, samhällsdebattörer och opinionsbildare. Vidare ges medlemmar möjlighet att öva sig i skriftlig och muntlig framställning, exempelvis genom att skriva i förbundets tidskrift Svensk Linje som minst fyra gånger per år skickas ut till allt från aktiva medlemmar av FMSF till opinionsbildare, politiker och andra som intresserar sig för politisk debatt.