Slide 1
About us

Fria Moderata Studentförbundet, the Confederation of Swedish Conservative and Liberal Students, is an organisation which promotes a society with individual liberty, low taxes and a free market economy. Fria Moderata Studentförbundet is an organisation where the arguments are more important than the opinions, the discussions are more important than the decisions, the ideological exchange is more important than tactics. Fria Moderata Studentförbundet also takes part in international activities in the co-operation organisation for Nordic centre-right student organisations, the Nordic Conservative Student Union; in the European centre-right student organisation European Democrat Students and in the global centre-right youth and student organisation, the International Young Democrat Union. The current (2021) chairman of FMSF is Mr. John Norell, current Secretary General is Mr. Folke Johannesson and current international secretary is Mr. Martin Bergman. FMSF can be contacted via [email protected].

"... där argumenten är viktigare än åsikterna, debatten är viktigare än besluten och det ideologiska utbytet är viktigare än det strategiska"

Många har även beskrivit FMSF som en idépolitisk tankesmedja. Förbundet har under decennier utgjort en plantskola för ledande politiker, opinionsbildare och framstående personer, såsom tidigare stats- och utrikesminister Carl Bildt, tidigare finansminister Anders Borg, astronauten Christer Fuglesang, Sveriges Radios VD Mats Svegfors och redaktören PJ Anders Linder. Många av de politiska frågor som under åren debatterats inom – och drivits av – FMSF har sedermera också omsatts i verkliga politiska beslut.

Förbundets aktiviteter sker främst i våra medlemsföreningar, som löpande anordnar talarkvällar, pubkvällar och sittningar. Centralt arrangeras också förbundsseminarier, utbildningar och resor till vilka alla medlemmar är välkomna. Det finns också möjlighet att engagera sig i förbundets internationella verksamhet, som sker genom Nordens Konservativa Studentunion, European Democrat Students, students for Liberty och International Young Democrat Union.

Genom förbundet kan man få möjlighet att möta framstående politiker, samhällsdebattörer och opinionsbildare. Vidare ges medlemmar möjlighet att öva sig i skriftlig och muntlig framställning, exempelvis genom att skriva i förbundets tidskrift Svensk Linje som minst fyra gånger per år skickas ut till allt från aktiva medlemmar av FMSF till opinionsbildare, politiker och andra som intresserar sig för politisk debatt.

Organisationen

Representantskapet är Fria Moderata Studentförbundets högsta beslutande organ. Representantskapet samlas en gång varje år och består av 50 ombud från de föreningar som är anslutna till FMSF. På representantskapet behandlas presidiemotioner samt motioner från medlemmar och dessutom väljs nytt presidium. Traditionellt besöks representantskapet också av en eller flera talare. Vi firar naturligtvis också studentikost med sittningar på kvällarna. Utöver ombuden brukar gäster, som kan vara föreningsmedlemmar utan mandat, också delta.

Ordföranderådet, som utgörs av föreningarnas respektive ordförande, är formellt FMSF:s styrelse, medan presidiet, bestående av förbundsordföranden och fyra vice ordförande, utgör verkställande organ. Det ansvarar för förbundets centrala verksamhet, bland annat genom att arrangera flera seminarier varje år och genom att ta aktiv del i den allmänna debatten genom debattartiklar, insändare och rapporter.

Vilka typer av sekreterare som förbundet har varierar och just nu har förbundet en förbundssekreterare samt en politisk sekreterare som utöver förbundsordföranden bemannar studentförbundets kansli. Förbundet har även en internationell sekreterare samt tre stycken sakpolitiska sekreterare inom skattepolitik, europapolitik och försvarspolitik.

Förbundet har en lång tradition och ett nyckelord i Fria moderata studentförbundet är kontinuitet. Det gäller såväl kampanjernas utseende som den organisationskultur som många generationer studentförbundare byggt upp och utvecklat. Vårt seniorskollegium, där tidigare förtroendevalda och kanslianställda ingår, bygger broar mellan generationerna och delar med sig av erfarenhet till förbundets verksamhet.