About us

Fria Moderata Studentförbundet, the Confederation of Swedish Conservative and Liberal Students, is an organisation which promotes a society with individual liberty, low taxes and a free market economy. Fria Moderata Studentförbundet is an organisation where the arguments are more important than the opinions, the discussions are more important than the decisions, the ideological exchange is more important than tactics. Fria Moderata Studentförbundet also takes part in international activities in the co-operation organisation for Nordic centre-right student organisations, the Nordic Conservative Student Union; in the European centre-right student organisation European Democrat Students and in the global centre-right youth and student organisation, the International Young Democrat Union. The current (2021) chairman of FMSF is Mr. John Norell, current Secretary General is Mr. Folke Johannesson and current international secretary is Mr. Martin Bergman. FMSF can be contacted via [email protected].

"... där argumenten är viktigare än åsikterna, debatten är viktigare än besluten och det ideologiska utbytet är viktigare än det strategiska"

Organisationen

Representantskapet är Fria Moderata Studentförbundets högsta beslutande organ. Representantskapet samlas en gång varje år och består av 50 ombud från de föreningar som är anslutna till FMSF. På representantskapet behandlas presidiemotioner samt motioner från medlemmar och dessutom väljs nytt presidium. Traditionellt besöks representantskapet också av en eller flera talare. Vi firar naturligtvis också studentikost med sittningar på kvällarna. Utöver ombuden brukar gäster, som kan vara föreningsmedlemmar utan mandat, också delta.

Ordföranderådet, som utgörs av föreningarnas respektive ordförande, är formellt FMSF:s styrelse, medan presidiet, bestående av förbundsordföranden och fyra vice ordförande, utgör verkställande organ. Det ansvarar för förbundets centrala verksamhet, bland annat genom att arrangera flera seminarier varje år och genom att ta aktiv del i den allmänna debatten genom debattartiklar, insändare och rapporter.

Vilka typer av sekreterare som förbundet har varierar och just nu har förbundet en förbundssekreterare samt en politisk sekreterare som utöver förbundsordföranden bemannar studentförbundets kansli. Förbundet har även en internationell sekreterare samt tre stycken sakpolitiska sekreterare inom skattepolitik, europapolitik och försvarspolitik.

Förbundet har en lång tradition och ett nyckelord i Fria moderata studentförbundet är kontinuitet. Det gäller såväl kampanjernas utseende som den organisationskultur som många generationer studentförbundare byggt upp och utvecklat. Vårt seniorskollegium, där tidigare förtroendevalda och kanslianställda ingår, bygger broar mellan generationerna och delar med sig av erfarenhet till förbundets verksamhet.

Slider