You are currently viewing Ny försvars- och säkerhetspolitisk sekreterare: Zebulon Carlander

Ny försvars- och säkerhetspolitisk sekreterare: Zebulon Carlander

  • Post author:
  • Post category:Bloggen

Fria Moderata Studentförbundets presidium har glädjen att utse Zebulon Carlander till förbundets försvars- och säkerhetspolitiske sekreterare.

Zebulon Carlander är 21 år, medlem i Linköping FMS och har en livslång passion för försvars- och säkerhetspolitik. Han har visat på stort intresse för dessa frågor bland annat genom sitt engagemang i Moderata ungdomsförbundet, Linköpings FMS och sin närvaro på sociala medier där han bland annat twittrat med POTUS.

Zebulon identifierar sig politiskt som liberalkonservativ, är en stark anhängare för ett svenskt medlemskap i NATO och gillar att läsa amerikanska presidentbiografier.

Presidiet har fullt förtroende för att Zebulon Carlander kommer att representera förbundet väl.

I uppdraget som försvars- och säkerhetspolitisk sekreterare kommer Zebulon att vara förbundets talesperson i frågorna samt i detta även utveckla och driva FMSF:s politik kring ämnet.

Zebulon nås på zebulon[email protected]