Strid ström av sexnyheter

  • Post author:
  • Post category:Bloggen

Antipiratbyråns famösa chefsjurist Henrik Pontén besökte Dreamhack och kan därefter citeras i enlighet med ”Lite som att ha bortamatch, men ändå en slags början på en dialog”. En herre som även i andra frågor gjort sig känd för att skjuta fö

rst och prata sedan förnekar sig således inte. Att Ponténs mogna ålder så uppenbart kontrasterar mot Dreamhacks genomsnitt runt myndighetsgränsen tycks inte uppröra de frisinnade svenskarna nämnvärt.

burmesisk polis

Samtidigt avbryter regeringens utredare Anders Milton avhållsamheten och meddelar att han hoppas att kondom ska bli norm. Vägen till detta celibatlösa samhälle går enligt utredare Milton genom bättre utbildning av de lärare som skall stå för sexualundervisningen i grundskola och gymnasium. Därmed aktualiseras de dåliga idéernas paradox i det offentligfinansierade Sverige, där skattepengar alltid satsas på verksamhet som så uppenbart inte fungerar.

De bägge sexintresserade herrarna förenas dock av ytterligare ett intresse som under åren förvandlats till en svensk paradgren, vida känd inom forskningsvärlden långt bortom rikets gränser: registerupprättande. Medan Pontén drömmer om nya sätt att slå in kilar i medborgarnas nätintegritet förordar Milton ett nationellt abortregister. Det finns tydligen ingen som helst anledning till oro för att uppgifter kommer ut till obehöriga. Till obehöriga räknas förvisso inte Socialstyrelsen och varannan forskare som slänger in en ansökan.

Någon gång för länge sedan rågades måttet och nu är vi mätta på allt detta övervakningsfrosseri. Fria Moderata Studentförbundet uppskattar bara en sorts register: det som vi planerar att upprätta över alla dessa förbannade registrerare.

zp8497586rq