You are currently viewing SvD 29/12: Alliansen, våga stå upp för er politik!

SvD 29/12: Alliansen, våga stå upp för er politik!

I dag skriver förbundsordförande Alexandra Ivanov och viceordförande Johan Ridenfeldt ett debattinlägg om decemberöverenskommelsen i SvD. De skriver om att det visst går att regera Sverige som minoritetsregering – men att Stefan Löfven och Socialdemokraterna vägrade ta hänsyn till minoritetsregerandets självklara spelregler.

I svensk historia har det alltid funnits ett borgerligt oppositionsparti. Ett parti som stod upp mot löntagarfonder, ett annat som stod upp mot luciaöverenskommelsen. För första gången i vår historia har vi abdikerat den rollen.

»Där oppositionen lägger sig platt och spelar död – samtidigt som ett främlingsfientligt populistiskt ytterkantsparti utan reell politik (annat än ”allt åt alla, men inget åt invandrana”) ges utrymme att rycka åt sig oppositionens mantel.«

Det finns tid att stanna upp och reflektera. Riv upp decemberöverrenskommelsen, stå upp för er politik och lägg inte Sverige i händerna på Socialdemokraterna

»Vi inom den borgerliga studentrörelsen kommer inte tillåta ett Sverige utan en borgerlig opposition. I omdanande tider är det viktigt att komma ihåg såväl varifrån man kommer som vart man är på väg, och det kommer vi inte låta de borgerliga partierna glömma.«

Alliansen, våga stå för er egen politik!

Alliansen blir nu delaktiga i att cementera bilden av SD som det enda oppositionspartiet – och S som det statsbärande partiet. Vi uppmanar Alliansen att riva upp Decemberöverenskommelsen, skriver Alexandra Ivanov och Johan Ridenfeldt, Fria Moderata Studentförbundet.

<span class="truncated">Statsminister Stefan Löfven, Moderaternas Anna Kinberg Batra och Centerpartiledaren Annie Lööf vid lördagens </span><span class="expanded"> pressträff i Riksdagen i Stockholm gällande extravalet. <span class="copyright">FOTO: MAJA SUSLIN/TT</span></span>

Statsminister Stefan Löfven, Moderaternas Anna Kinberg Batra och Centerpartiledaren Annie Lööf vid lördagens presskonferens.

Visst har det varit skakigt i vårt land alltsedan valdagen i september – men först nu har Sverige fått en verklig regeringskris på halsen. Fram till i lördags har riksdagspartierna verkat i andan av vår riksdagsordning och vår grundlag. Nu står vi istället de facto utan en demokratisk opposition. Detta är om något en ohållbar politisk såväl som parlamentarisk situation. Därför bör Alliansen omedelbart riva upp Decemberöverenskommelsen.

Det har tidigare förekommit en del tjuvnyp och tveksamheter i svensk politik, men i huvuddrag har det ändå varit en ärlig kamp om väljarnas gunst. Med fokus på sakpolitik och grundläggande värderingar. Inte på spekulativt taktiserande inför en osäker framtid. Den så kallade Decemberöverenskommelsen har ställt allt detta på ända.

Faktum är att det visst går att regera Sverige som minoritetsregering. Det lyckades regeringen Persson med, liksom den andra regeringen Reinfeldt. Och, före dem, regeringen Bildt, med flera andra regeringar. Däremot går det inte att regera i minoritet utan att anpassa sin politik till de rådande förutsättningarna.

Stefan Fölster från Reforminstitutet kommenterade i SvD 3/10 att Sveriges reformtakt avstannade rejält under Alliansens andra mandatperiod. Det går att vara kritisk mot detta. Men utan en bred politisk uppgörelse eller en tydlig majoritet i riksdagen är det dessa spelregler som gäller. Den som önskar ett annat utfall får bättra på sin pedagogiska förmåga gentemot väljarna eller sin förhandlingsteknik visavi de politiska motståndarna. Eller utveckla sin politik. Det går inte att vara ny för evigt utan att våga komma med någonting nytt.

Stefan Löfven och Socialdemokraterna tog inte hänsyn till dessa minoritetsregerandets självklara spelregler. Tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet lade de en budget för vilken de saknade ett demokratiskt mandat. Sedan valet 2010 ökade deras vänsterblock med mindre än 1 procentenhet. De valde dock att helt blunda för sitt historiskt svaga stöd på 43 procent.

Det är inte vårt uppdrag att styra vänsterblocket rätt. Men det är vårt uppdrag att höja våra röster när Alliansen med Anna Kinberg Batra och Annie Lööf i spetsen sviker sitt uppdrag som opposition.

Istället för att kräva realistiskt genomförbara mittenkompromisser – och därigenom stå upp för den grundläggande demokratiska principen att ett politiskt förslag måste samla en majoritet bakom sig för att gå igenom – har Alliansen nu varit medskyldig till att införa en ny, odemokratisk ordning: Där en minoritet kan vinna stöd för sina förslag per automatik, oavsett hur svag den är och oavsett den konkreta innebörden av dess förslag. Där oppositionen lägger sig platt och spelar död – samtidigt som ett främlingsfientligt populistiskt ytterkantsparti utan reell politik (annat än ”allt åt alla, men inget åt invandrana”) ges utrymme att rycka åt sig oppositionens mantel.

Det är även vårt uppdrag att mana till eftertanke. Vilka är garantierna för att Socialdemokraterna i framtiden skall hålla sig till spelreglerna? Stefan Löfven har sedan september stått kvar varken vid löftet om att hellre avgå än regera med en borgerlig budget eller vid löftet om att utlysa ett extra val. Utöver detta har hans första kommentar efter Decemberöverenskommelsen varit att anklaga Alliansen för att vilja ta över makten (DN 28/12).

Sveriges politiska partier har fram till nu följt andan av vår riksdagsordning och vår grundlag. Sverige har varit en konstitutionell flerpartidemokrati, där den har fått styra som bäst lyckats övertyga en majoritet av väljarna, samtidigt som en aktiv opposition (tillsammans med medier, oberoende domstolar med flera institutionella checks and balances) har borgat för minoritetens rättigheter gentemot majoriteten. Det är när man väljer att lämna detta system – när Sverige lämnas utan en verklig opposition – som vi har en riktig regeringskris.

Vi inom den borgerliga studentrörelsen kommer inte tillåta ett Sverige utan en borgerlig opposition. I omdanande tider är det viktigt att komma ihåg såväl varifrån man kommer som vart man är på väg, och det kommer vi inte låta de borgerliga partierna glömma.

Vi uppmanar Alliansen att genast stanna upp och tänka efter. Ett extra val utlovades av statsministern, och genom en tyst överenskommelse stoppas detta. Alliansen har därigenom varit delaktiga i att cementera bilden av Sverigedemokraterna som det enda oppositionspartiet – och Socialdemokraterna som det statsbärande partiet.

Men skam den som ger sig. Och det är aldrig för sent att ändra sig. Riv upp Decemberöverenskommelsen, avsätt regeringen och våga stå upp för er egen politik i mötet med väljarna. Det är dem som ni är till för och inte tvärtom.

ALEXANDRA IVANOV

ordförande Fria Moderata Studentförbundet

JOHAN RIDENFELDT

vice ordförande Fria Moderata Studentförbundet