You are currently viewing EU-valkampanj: 15 miljarder

EU-valkampanj: 15 miljarder

Den 26 maj röstar Sverige i valet till Europaparlamentet.

Efter årsskiftet fattar Europeiska rådet med ländernas stats- och regeringschefer beslut om flerårsbudgeten och avgifterna till EU – som sedan tas av Europaparlamentet.

Kommissionen har föreslagit en höjning av Sveriges EU-avgift med 15 miljarder kronor. Det skulle innebära en drygt 35-procentig ökning av Sveriges avgift, och motsvara mer än halva kostnaden för polisen. För samma summa hade den kommunala inkomstskatten kunnat sänkas med 64 öre.

Europeiska unionen bidrar med mycket bra. Fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital är i grunden liberala idéer som har tjänat Sverige väl och är avgörande för vårt välstånd. Europeiska unionen bidrar också med mycket dåligt. Jordbruksstöd och regionalstöd är två dyra exempel.

Därför kampanjar Fria Moderata Studentförbundet i Europaparlamentsvalet för att stoppa höjningen av Sveriges EU-avgift. Vi vill att EU prioriterar bättre i sina utgifter och fokuserar på sina kärnuppgifter. Europa byggs starkt av företagande och handel – inte av höga bidrag och ekonomisk omfördelning.

Moderaterna och Kristdemokraterna är emot att höja avgiften – regeringens stödpartier Liberalerna och Centerpartiet är för att höja den.

Vill du inte heller se en 15 miljarders höjning av Sveriges avgift? Rösta på en av de liberala och konservativa kandidater som vi lyfter fram, och hjälp till att sprida budskapet!

Partier för emot

Fria Moderat Studentförbundet är ett förbund av liberala och konservativa studentföreningar vid landets universitet och högskolor, och sedan år 1961 medlemsorganisation och grundare av European Democrat Students (EDS) som är den officiella studentorganisationen för European People’s Party (EPP).