Nytt presidium valt för Fria Moderata Studentförbundet

Pressmeddelande
Stockholm, 2020-05-31

Nytt presidium valt för Fria Moderata Studentförbundet

Fria Moderata Studentförbundet avhöll den 29 maj Representantskap där inval av nytt presidium skedde. På grund av rådande pandemi hölls representantskapet digitalt.

John Norell ek.master Stockholms universitet, valdes om till förbundets ordförande.

Till viceordföranden valdes:
Martin Bergman (omval), ek.stud. Göteborgs universitet
Christopher Ogesjö (nyval), ek.kand. Lunds universitet
Sofia Hallonqvist (nyval), fil.stud. Lunds universitet
Linnea Dubois (nyval), jur.stud. Uppsala universitet

Contact
Ordförande John Norell, +46 70 22 69 407