You are currently viewing Ny rapport: så vinner vi valet – senast år 2018

Ny rapport: så vinner vi valet – senast år 2018

  • Post author:
  • Post category:Rapporter

Stockholm 2016-04-01

Fria Moderata Studentförbundets presidium släpper i dag rapporten: »Så vinner vi valet – senast år 2018«. För att alla medlemmar och intressenter skall ha möjlighet att ta del av rapporten lägger vi nu upp den som PDF.

Läs här: Rapport 2018

I över åtta år tog Alliansen ansvar för Sverige. Men i september år 2014 förlorades makten och det är nu dags att ompröva den politik som inte gick hela vägen. I stället behöver vi finna den som skall leda oss till Rosenbad – senast år 2018.

Sverige står inför ett mycket omfattande reformbehov: det gäller särskilt för integration, migration, vård och omsorg, skola och bostäder.

För att uppnå vårt syfte har vi arbetat fram fem nödvändiga reformförslag: (1) mindre klasser, (2) pausad asylinvandring, (3) inga sänkta ingångslöner, (4) 0,9 % av BNP till försvaret och (5) höghastighetståg

Varje reformavsnitt består av två delar. Den första handlar om hur man finner den politik människor säger sig vilja ha. Här måste Alliansen ta på sig ledartröjan och till vår hjälp har vi använt opinionsundersökningar och fyrfälts-modeller.

Den andra delen tar fasta på idéutveckling och reformvilja. Hur möter man kollektivistiska system som inte fungerar – utan att förändra dem?

Vår förhoppning är att vi senast år 2018 ser en Alliansregering.

Trevlig läsning!

________
Contact
FMSF
[email protected]
Telefon: 08-791 50 05