You are currently viewing Vägra vara vänster!

Vägra vara vänster!

  • Post author:
  • Post category:Rapporter


Se kampanjfilmen här!

Du har säkert sett den, i verkligheten eller på TV. Den antar många olika skepnader, från debattörer i TV:s morgonsoffor till icke-våldsdemonstranter eller stenkastande terrorister. Det är vänstern som går igen.

Den nya vänstern hävdar att den inte har något med den gamla att göra. Anhängarna kallar sig kommunister, men vill inte kännas vid dem som tidigare kallat sig så. De har porträtt av Lenin, Mao och Che på sina väggar, kläder och flaggor, men vill inte kännas vid de mord och massmord idolerna hängav sig åt och gav order om. Men i grunden spelar det mindre roll. Det är inte Stalins och Pol Pots ledarstil som är det stora problemet med den nya vänstern. Det är deras ideologi.

Vänsterns budskap är enkelt: om Staten konfiskerar pengar från de som äger eller tjänar mycket så kan Staten fördela det så att alla kan få en lika stor del av kakan.

Men varje lösning där Staten skall omfördela innebär att Staten fattar besluten. I stället för att var och en får ta ansvar för sin framtid – och genom ansträngningar och uppoffringar kunna påverka sin egen situation – vill vänstern att det skall vara Staten som bestämmer vem som skall få förmånen av nästa bidrag och vem som skall drabbas av nästa konfiskation. Och varje system där Staten har makten över människornas vardag leder ofrånkomligen till kontrollstat och misär. Det är ingen tillfällighet att de länder som fortfarande kallar sig kommunistiska excellerar i förtryck av sina medborgare.

Vänstern förnekar varje människas rätt att leva för sin egen skull. Det är därför de har så svårt att acceptera egendom som tillhör människorna själva. I stället ser de människors besparingar och livsverk som något som fritt kan disponeras av politiska beslutsfattare. Det finns till och med åtskilliga vänsteranhängare som anser att de har rätt att förstöra människors egendom för att visa sin politiska poäng.

I varje situation sätter vänstern sina socialistiska målsättningar före enskilda individers rättigheter. Trots detta tycks många tro att de svaga människorna i samhället skulle må bättre av vänsterns politik. I själva verket är de små människorna de första som går under i en socialistisk stat.
Att vänstern växer och frodas i samhällsdebatten och vid våra universitet och högskolor vet du säkert redan. Det är dags att du säger ifrån. Ställ upp för marknadsekonomi,