Valuta utan politik

  • Post author:
  • Post category:Rapporter

September 2003
– argument för privata valutor

Ladda ner rapporten

En livskraftig idés väg:
Alla skrattar åt den och finner den enbart löjlig.
När den trots allt sprids, tvingas man ta den på allvar och börjar med all makt bekämpa den som farlig.
När den trots allt segrat, finner alla den självklart riktig.

Arthur Schopenhauer

I den här rapporten argumenterar vi för att pengar är någonting som bäst produceras på den fria marknaden av privata aktörer. Vi argumenterar för att ett system utan centralbanker och utan speciella bankregleringar är att föredra framför dagens system med papperspengar.

För flertalet svenskar är detta antagligen en helt ny tanke och många skulle nog fråga sig om vi menar allvar. Det gör vi.

Förslag om att olika varor och tjänster bättre skulle kunna produceras på den fria marknaden än av staten får ofta ett ljumt mottagande i Sverige. Vi är så vana vid statlig produktion och statligt styrd och finansierad verksamhet att vi inte ens kan tänka oss hur det skulle se ut om bostäder, skolor och sjukvård – för att nämna några exempel – skulle skötas helt av det privata, än mindre att det skulle kunna fungera. Det frihetliga alternativet finns överhuvudtaget inte på det mentala smörgåsbordet.

Vi kan däremot stånga oss blodiga i kampen mellan två till synes radikalt skilda alternativ, som en valuta producerad av en stat å ena sidan, och en valuta producerad av ett antal stater tillsammans å den andra – trots att det egentligen inte föreligger någon nämnvärd principiell skillnad mellan dem. Detta samtidigt som vi helt bortser från att det finns ett ytterligare alternativ som mycket sällan presenteras för oss – det där staten låter människor handla som de vill och låter bli att styra samhället.

Vad vi svenskar skulle behöva är en ”vägkarta för frihet”. Den här rapporten är ett försök att utforska en liten vit fläck på den tänkta kartan – den vita fläck som är penningpolitiken.

Stockholm i september 2003
Fria Moderata Studentförbundets presidium