You are currently viewing FMSF:s Gustaf Reinfeldt i politisk strid på plats i Ungern

FMSF:s Gustaf Reinfeldt i politisk strid på plats i Ungern

PRESSMEDDELANDE
Stockholm 2 oktober 2018

Förra veckan, 27-30 september arrangerades European Democrat Students (EDS) rådsmöte – Council Meeting – i Ungerns huvudstad Budapest med Victor Orbans Fideszs ungdomsorganisation Fidelitas som värd. EDS är den officiella studentorganisationen för Moderaternas och Kristdemokraternas europeiska politiska parti European People’s Party (EPP) där även Fidesz är medlem.

Svensk medlemsorganisation och grundare av EDS år 1961 är Fria Moderata Studentförbundet (FMSF). FMSF representerades av en delegation ledd av studentförbundets internationella sekreterare och viceordförande Gustaf Reinfeldt. Vid mötet uppstod stora konflikter mellan medlemsorganisationer som på mötet i Ungern ville besluta om att EDS skulle ta ställning mot Ungern med anledning av att Europaparlamentet beslutat att aktivera artikel 7 i EU-fördraget med sanktioner mot Ungern på grund av inskränkningar i rättsstaten, demokratin och yttrandefriheten.

Reinfeldt fick med sig systerorganisationerna från Tyskland, Storbritannien, Österrike, Belgien, Estland, Finland, Polen och Slovakien som alla signerade den motion som på plats författades av FMSF att fördöma Ungern på mötet i Ungern. Striden blev hård och med 108 röster mot 113 (96 nej och 17 avstod) beslutade rådet på att motionen inte var tillräckligt angelägen för att kunna behandlas enligt stadgarna med så kort varsel.

”Jag är väldigt besviken på den ungerska medlemsorganisationen som argumenterade för — och på övriga medlemsorganisationer som röstade för — att vår motion inte var tillräckligt angelägen att ens diskutera men samtidigt hävdade att de ansåg det är viktigt med öppen och tuff debatt i vår politiska familj. FMSF anser att det vore självklart och viktigt att EDS, som en europeiskt studentorganisation som kämpar för frihet och liberal demokrati, uttalar stöd till Europaparlamentets artikel 7 process mot Ungern. Det borde inte vara så kontroversiellt. Allra helst i och med att majoriteten av EPP:s europaparlamentariker, partiledare för medlemspartierna, ledaren för EPP-gruppen i Europaparlamentet och kommissionspresidenten Juncker stöttar processen” säger Reinfeldt.

Contact

Förbundssekreterare Sten Storgärds
[email protected]
073 366 8585

Viceordförande & internationell sekreterare Gustaf Reinfeldt
[email protected]
072 300 6300