You are currently viewing Stockholm 18 december – Julfest

Stockholm 18 december – Julfest

Fria Moderata Studentförbundets årliga glöggmingel och julfest äger rum torsdagen 18 december klockan 17:30 hemma hos Organisationssekreterare Hugo Selling.

Kom och mingla med gamla kamrater, nuvarande medlemmar och framtida kontakter. Tillsammans firar vi ut ett mindre lyckat supervalår och Studentförbundets mer lyckade 72:a verksamhetsår, samtidigt som vi blickar fram emot år 2015 och extraval.

Förbundet bjuder på glögg och tilltugg. Vin och öl kommer att finnas till självkostnadspris, medtag kontanter.

Lokalen rymmer ett begränsat antal platser så har du intresse av att delta skicka då ett mail till organisationssekreterare Hugo Selling på [email protected], ange föreningstillhörighet.

Kontakt:
Organisationssekreterare Hugo Selling, 0723 712 059