För en doktorshatt stödjer vi Borås högskolas ansökan!

  • Post author:
  • Post category:Press

Pressmeddelande
Stockholm, 2005-02-17

– Rent principiellt är jag motståndare till att universitetsbegreppet inflateras och ser med oro på de senaste årens utveckling. För en doktorshatt i litteraturvetenskap eller kärnfysik kan jag dock tänka mig att göra ett undantag och stödja Borås högskolas ansökan om att bli universitet.

Det säger Jens Eriksson, förbundsordförande för Fria Moderata Studentförbundet (FMSF), med anledning av att Borås högskola idag meddelat att de avser ansöka om universitetsstatus.

– Det vore djupt orättvist om det enbart är statsministern som får vara med och lägga bud på hedersdoktorshattarna. Är det nu tingens ordning att tjänster byts mot gentjänster inom den akademiska världen så vill vi också vara med och bjuda.

– Om FMSF:s förbundssekreterare får en doktorshatt i feministiska studier kan vi dessutom tänka oss att stödja en eventuell ansökan från förskolan Linblomman om att bli universitet, avslutar Eriksson, som dock helst skulle se att de lärosäten som kallas universitet faktiskt också var universitet.