SFS fortsätter sin kamp för en svensk raspolitik!

  • Post author:
  • Post category:Press

Pressmeddelande
Stockholm, 2005-02-02

– Trots att jämställdhetsministern tagit avstånd från statlig rasregistrering och att rättsväsendet förklarat rasdiskriminering vid de högre utbildningssätena för olaglig fortsätter Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) sin kamp för att hudfärg skall bli en variabel att räkna med i svensk politik. Det är en skamlig linje som bedrivs, inte minst då SFS uttalar sig i tiotusentals ofrivilliga medlemmars namn.

Det säger Jens Eriksson, förbundsordförande för Fria Moderata Studentförbundet (FMSF), med anledning av att SFS idag publicerat en rapport där de redogör för sin syn på ras- och könsdiskriminering.

– Vi kommer aldrig att acceptera att hudfärg återigen blir en faktor som tillerkänns betydelse i svensk politik. Bortom eufismer och språklig förklädnad lurar en syn på individen som är oacceptabel. Statlig särbehandling kan aldrig vara positiv. Det var den inte i Tyskland på 1930-talet, det var den inte i Sydafrika på 1980-talet och det skulle den inte vara i Sverige på 2000-talet, avslutar Eriksson.