You are currently viewing Svensk Linjes arkiv

Svensk Linjes arkiv

  • Post author:
  • Post category:Nyheter

 

Svensk Linje har i över 75 år haft en central roll i den konservativa och liberala debatten och har benämnts som högerns ideologiska skrift.
Som organ för Fria Moderata Studentförbundet har Svensk Linje utgjort en plattform för medlemmar och andra där skribenten kan utveckla sina tanker och idéer. Många ideologiska strider som har varit avgörande för högern och svensk samhällsdebatt har avgjorts på dessa sior.
Under Svensk Linjes decennier har många namnkunniga debattörer haft möjlighet att skriva i tidskriften, och ännu fler unga borgerliga studenter har tagit del av skriftens innehåll.
Vi är nu väldigt stolta över att kunna göra Svensk Linjes arkiv tillgängligt för en ännu större skara.

I samband med att Moderaterna sålde huset i Gamla Stan flyttade partiet och FMSF till nya lokaler på Blasieholmen. Studentförbundets arkiv lades hos Centrum för Näringslivshistoria.
Under verksamhetsåret 2017-2018 inledde studentförbundets presidium arbetet med att digitalisera och göra arkivet mer tillgängligt för medlemmar, seniorer och andra intresserade. Steg ett har varit att digitalisera Svensk Linjes samlade arkiv. Via länken nedan kan du söka fritt på namn, ord eller årtal för att hitta artiklar i Svensk Linje.

Svensk Linjes arkiv 

Presidiet vill rikta ett stort tack till Seniorskollegiet och i synnerhet Peje Emilsson, Dag Magnusson, Carl-Johan Kjellander och Ulrik Franke som genom goda råd och finansiering har bidragit till att göra projektet möjligt. 

2