You are currently viewing Wictor Wallenius ny internationell sekreterare

Wictor Wallenius ny internationell sekreterare

  • Post author:
  • Post category:Nyheter

Fria Moderata Studentförbundets presidium har glädjen att utse Wictor Wallenius till ny internationell sekreterare.

Lundastudenten Wictor Wallenius är 22 år gammal och styrelsemedlem i Studentföreningen Ateneum. Han är sedan en tid tillbaka del av Studentförbundets internationella kommitté och generalsekreterare för Nordens Konservativa Studentunion (NKSU).

Wictor studerar femte terminen på juristprogrammet vid Lunds Universitet parallellt med studier i konsthistoria. På fritiden spenderar han sin tid ute på golfbanan, i löpspåret eller läsandes en bok.

“Rysslands krig mot Ukraina har visat att den europeiska sammanhållningen är viktigare än någonsin. Att få vara del i projektet att ena den unga europeiska borgerligheten känns som ett stort och viktigt uppdrag. Det är därför med stor ära och ödmjukhet som jag går in i rollen som internationell sekreterare.” säger Wictor.

Presidiet har fullt förtroende för att Wictor kommer att förvalta och utveckla Studentförbundets internationella engagemang väl.

Som internationell sekreterare kommer han leda arbetet inom den internationella kommittén, och tillsammans med presidiet ansvara för förbundets verksamhet i Nordens Konservativa Studentunion, NKSU, och den nystartade Center Right European Association of Students, CREAS.

Den internationella kommittén består utöver den internationella sekreteraren av följande:

  • Anna Ruuth, fil. kand. från London School of Economics och fil. stud. vid College of Europe i Brygge
  • Arvid Bertilsson, jur. stud. vid Uppsala universitet och ordförande i Geijerska Studentföreningen
  • Carolina Engström, jur. stud. vid Uppsala universitet
  • Martin Bergman, förbundssekreterare, ek. kand. från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet

Är du själv intresserad av att engagera dig i den internationella verksamheten, kontakta Wictor! Han nås på [email protected]