2005 års representantskap

Studentförbundets Representantskap avhölls traditionsenligt på Gimo Herrgård 13-15 maj. Under Representantskapet uppgick antalet delegater, observatörer och gäster till runt 80 personer.

Presidiets fyra motioner handlade om privat militär, immaterialrätt, kloning och en framtida EU-konstitution.

Från förbundets medlemmar hade 17 motioner sänts in. Motionerna avhandlade bland annat om rätten att bära handeldvapen, avtalsfriheten, AMS vara eller icke vara, en europeisk skatteharmonisering och äktenskapets status.

Årets gästtalare var tidigare förbundsordföranden och riksdagskandidaten för moderata samlingspartiet Anders Hall som talade under rubriken ”Diskussion, muntration och sedan? – Opposition, reformation eller kapitulation?”.

Representantskapet gästades av Jörn Baltersen från Høyres Studentförbunds (HSF). Representanter från Moderata Ungdomsförbundet och Studentföreningen Heimdal fanns också på plats, liksom en rad av förbundets egna seniorer.