2006 års representantskap

Fria Moderata Studentförbundet bjuder in till representantskap. Den 12-14 maj å Gimo Herrgård. Representantskapet kommer att börja efter lunch fredag 12 maj och fortsätta till ca 15.00 söndag 14 maj. Efter avslutandet följer ordföranderåd. Mer information om programmet kommer senare. På representantskapet kommer fyra presidiemotioner samt motioner från medlemmar behandlas och nytt presidium väljas. Vi kommer att lyssna till ett par inbjudna Gimotalare och ha årets bästa sexor. Anmälan görs till david.stenergard@moderat.se Sista dag för anmälan och inrapportering av ombud är 28 april 2006 Kostnad för deltagande: Ombud 500:- Observatör 800:- Gäst 1500:-…Läs mer

Förbundsseminarium om terrorism

Fria Moderata Studentförbundet arrangerar, i samarbete med de Uppsalabaserade föreningarna FMS Uppsala och Heimdal, seminarium om terrorism 25-26/3 2006 Nu har det åter blivit dags för förbundsseminarium; det andra under 2006. Temat denna gång är terrorism. Terrorismen väcker många intressanta och inbördes sammankopplade frågor. Hur bör den bekämpas? Hur bör man bedöma riskerna – hur kan man minimera dem? Kan man offra någon frihet för att få säkerhet, eller hade Thomas Jefferson rätt när han sade att ”a society that will trade a little liberty for a little order will lose both and…Läs mer

Förbundsseminarium om högre utbildning

Fria Moderata Studentförbundet arrangerar seminarium om högre utbildning 11-12/2 2006 Nu är det dags för det första förbundsseminariet under 2006. Temat denna gång är högre utbildning. En väl fungerande högre utbildning och forskning är viktiga ingredienser för tillväxt och utveckling. Sverige har länge satsat på kvantitet istället för kvalitet och det har satt sina spår när det gäller företagande och innovationskraft i vårt samhälle. Vi tar ett helhetsgrepp kring hur utvecklingen ska kunna vändas. Fria universitet och fri forskning kan bli mer än bara en vision. Vi tar också upp frågan i mer…Läs mer

2005 års representantskap

Studentförbundets Representantskap avhölls traditionsenligt på Gimo Herrgård 13-15 maj. Under Representantskapet uppgick antalet delegater, observatörer och gäster till runt 80 personer. Presidiets fyra motioner handlade om privat militär, immaterialrätt, kloning och en framtida EU-konstitution. Från förbundets medlemmar hade 17 motioner sänts in. Motionerna avhandlade bland annat om rätten att bära handeldvapen, avtalsfriheten, AMS vara eller icke vara, en europeisk skatteharmonisering och äktenskapets status. Årets gästtalare var tidigare förbundsordföranden och riksdagskandidaten för moderata samlingspartiet Anders Hall som talade under rubriken ”Diskussion, muntration och sedan? – Opposition, reformation eller kapitulation?”. Representantskapet gästades av Jörn Baltersen…Läs mer