You are currently viewing Förbundsseminarium om terrorism

Förbundsseminarium om terrorism

Fria Moderata Studentförbundet arrangerar, i samarbete med de Uppsalabaserade föreningarna FMS Uppsala och Heimdal, seminarium om terrorism 25-26/3 2006

Nu har det åter blivit dags för förbundsseminarium; det andra under 2006. Temat denna gång är terrorism.

Terrorismen väcker många intressanta och inbördes sammankopplade frågor. Hur bör den bekämpas? Hur bör man bedöma riskerna – hur kan man minimera dem? Kan man offra någon frihet för att få säkerhet, eller hade Thomas Jefferson rätt när han sade att ”a society that will trade a little liberty for a little order will lose both and deserve neither”? För den som intresserar sig för politik och samhällsfrågor i stort leder frågorna kring terrorismen även till andra intressanta frågor. I terrorismens mikrokosmos ryms många av de stora frågorna kring förhållandet mellan individ och stat, mellan frihet och säkerhet, mellan krig och fred och mellan brott och straff.

Givetvis följs seminariet av en förbundssexa. Kostnaden för seminariet är sedvanliga moderata 250 kr och detta inkluderar lunch och sexa på lördag kväll. Reseersättning utgår för medlemmar i FMSF-anslutna föreningar.

Anmälan sker till förbundssekreterare David Stenergard på [email protected] alt. 08-791 50 05. I bästa mån kommer hjälp med boende att ges. Kontakta förbundssekreteraren så snart som möjligt för mer information om detta.

Plats: Heimdal, S:t Larsgatan 10, Uppsala

Sista anmälningsdag söndag 19 mars.

Program

Lördag 25/3
12.00 – 13.30 Ryssland och kriget mot terrorismen
Stefan Hedlund, professor i östeuropakunskap vid Uppsala Universitet

13.30 – 14.30 Lunch

14.30 – 16.00 The role of business in the struggle against terrorism
Alyson Bailes, chef för Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), tidigare brittisk ambassadör i Helsingfors

16.00 – 16.30 Paus

16.30 – 17.30 USA och kriget mot terrorismen
Ingemar Dörfer, docent vid Skytteanum, forskningschef vid Totalförsvarets forskningsinstitut

19.00 – Sexa
Maskeradgasque arrangerad av Heimdal.

Söndag 26/3
10.00 – 11.30 Hur vill Allians för Sverige bekämpa hotet från terrorismen?
Ewa Björling, docent vid Karolinska Institutet, riksdagsledamot (m), ledamot i Utrikesutskottet

11.30 – 12.00 Fika

12.00 – 13.00 Hur bör polis och militär samarbeta i krissituationer?
Fredrik Fors, forskare på Nationellt Centrum för Krishanteringsstudier vid Försvarshögskolan