Stockholm: Skiftesmiddag 25/2

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Kalendarium

Fredagen den 25 februari kl. 18.00 håller Högerteknologerna årsmöte och därefter dechargemöte. Efter mötena följer från kl. 19 en middag i glada vänners lag, till vilken även andra studentförbundare är välkomna. Om man vill vara med på middagen kostar det 100 kr per person och föranmälan måste göras senast onsdagen den 23 februari antingen genom Facebook-eventet eller per e-post till [email protected].

Platsen är i vanlig ordning HT-lokalen på Drottning Kristinas väg 13.