You are currently viewing Läs nyutgåvan av Guruhandboken!

Läs nyutgåvan av Guruhandboken!

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Nyheter

Som Hayek en gång skrev måste frihetens idéer ständigt återaktualiseras om de inte ska falla i glömska. Blir inte idéerna lästa och diskuterade dör de. Studentförbundet ger nu ut en nyupplaga av Guruhanboken.

Boken som har för avsikt att utgöra en samling korta biografier om de främsta frihetskämparna genom tiderna – de som på allra bästa sätt formulerat frihetens idéer och med störst framgång lyckats hålla kollektivismen stången.

Guruhandboken gavs först ut under tidigt 00-tal och har uppdateras en gång tidigare. Nu har antalet texter mer än fördubblas!

Nyutgåvan finns att köpa i tryckt exemplar från kansliet, eller läsas digitalt här