You are currently viewing Föredömlig tjänstgöring

Föredömlig tjänstgöring

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Nyheter

2014-08-26 Karl von Baumgarten, internationell sekreterare, entledigad

Karl von Baumgarten har sedan maj 2013 innehaft posten som förbundets internationella sekreterare. Karl har representerat förbundet på ett föredömligt sätt på EDS (European Democrat Students), ESFL (European Students For Liberty) samt annan internationell verksamhet. Tillsammans med FMSF:s delegationer har han styrt EDS i en mer frihetlig riktning: han var en drivande kraft bakom beslutet att godkänna en motion om att fördöma Rysslands agerande mot homosexuella samt en mer liberal abortlagstiftning.

Det är få förunnat att tillhandahållas sådant humankapital. Vid sidan av hans arbete för förbundet har Karl axlat ansvaret som ordförande för FMS Stockholm och ledarskap inom den återuppstartade Måndagsrörelsen. Förbundet tackar Karl för denna tid och önskar honom all lycka till i framtiden – både inom och utanför förbundets tjänst!

kvb
Stort tack!