You are currently viewing Möt sommarens rapportförfattare för FMSF!

Möt sommarens rapportförfattare för FMSF!

Under sommaren 2021 kommer sex studentförbundare arbeta med att producera rapporter för FMSF. De har alla tilldelats stipendier för projektet genom Arvid Lindmans 60-årsfond.

Vinstintresse och bolagsstyrning
Frida Gommel, jur.stud. i Uppsala från Geijerska studentföreningen och ledamot i liberala studenters riksstyrelse. 

Skatteslöseriet i Sveriges kommuner
Elias Nilsson, ek.stud. i Lund och ordförande för studentföreningen Ateneum.

Privat finansiering i sjukvården
Elias Filhage Wahlström och Gustav Veres, båda ek.stud. i Göteborg från FMS Borås.

Fri hyressättning på bostadsmarknaden
Ludvig Filhm, jur.stud. i Uppsala, styrelseledamot i FMS Stockholm och försvarspolitisk sekreterare för FMSF. 

Hållbart skogsbruk och konflikten mellan biologisk mångfald och klimatet
Johannes Thernström, från FMS Stockholm och styrelseledamot i moderata ungdomsförbundets förbundsstyrelse.

Huvudhandledare för skribenters är förbundsordförande John Norell.

Följ oss på Instagram, Facebook och Twitter för att få uppdateringar om rapporterna under sommaren!