You are currently viewing Gustaf Reinfeldt, ny internationell sekreterare

Gustaf Reinfeldt, ny internationell sekreterare

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Nyheter

Fria Moderata Studentförbundets presidium har glädjen att utse Gustaf Reinfeldt till ny internationell sekreterare.

Gustaf läser kandidatprogrammet i praktisk filosofi, politik och ekonomi (PPE) vid Lunds universitet och arbetar med kommunikation på Miltton Labs.

Gustaf har stort intresse för internationella frågor och lång erfarenhet av internationell politik från bland annat utbildningar med EPP och EDS men också Primes Brysselkontor och Utrikespolitiska förbundet där han är ordförande för dess Stockholmsförening. Gustaf går just nu Tankesmedjan Frivärlds utbildning i utrikes- och säkerhetspolitik »Utrikesakademin«.

»Eftersom jag länge har haft ett stort engagemang för internationella frågor och intresse för omvärlden är jag väldigt stolt över uppdraget som internationell sekreterare. Jag ser fram emot att få representera FMSF i EDS och att framföra FMSF:s värderingar i internationella sammanhang!« kommenterar Gustaf.

Presidiet har fullt förtroende för att Gustaf Reinfeldt kommer att representera Studentförbundet väl.

Som internationell sekreterare kommer Gustaf att ansvara för Studentförbundets representation, delegationer och motioner vid EDS-möten runtom i Europa. Är du själv intresserad av att följa med på nästa möte, kontakta Gustaf! Han nås på [email protected].