You are currently viewing Nytt presidium valt för Fria Moderata Studentförbundet

Nytt presidium valt för Fria Moderata Studentförbundet

Pressmeddelande 
Stockholm, 2024-05-13

Fria Moderata Studentförbundet avhöll den 10-12 maj Representantskap på Blommenhof Hotell i Nyköping.

Till ny förbundsordförande valdes Daniel Åkerman, pol. kand. vid Uppsala universitet.

Till viceordföranden valdes:
Johanna Trapp, pol.stud. Lunds universitet (omval)
Irma Sjöberg, agronomstud. Sveriges Lantbruksuniversitet Ultuna (nyval)
Anton Lindblad, jur.kand. Uppsala universitet (nyval)
Elias Nilsson, ek.kand. Lunds universitet (nyval)

Fria Moderata Studentförbundet är Sveriges äldsta politiska studentförbund och har sedan år 1942 har engagerat liberala och konservativa studenter på landets universitet och högskolor. Bland tidigare ordföranden märks Ulf Adelsohn, Carl Bildt och Alexandra Ivanov Hökmark. Förbundet är partipolitiskt fristående.

Kontakt
Ordförande Daniel Åkerman, +46 76-337 22 24, [email protected]
Förbundssekreterare Olliver Petersson, +46 76-021 02 16, [email protected]