You are currently viewing Nytt presidium valt för Fria Moderata Studentförbundet

Nytt presidium valt för Fria Moderata Studentförbundet

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Nyheter / Press

Pressmeddelande

Stockholm, 2019-05-14

Nytt presidium valt för Fria Moderata Studentförbundet

Fria Moderata Studentförbundet avhöll den 10 till 12 maj Representantskap på Gimo herrgård.

Catarina Kärkkäinen, pol.stud. vid Uppsala universitet och ordförande emerita för Linköpings Fria Moderata Studentförening, valdes till ordförande.

Till viceordföranden valdes:

Albin Zettervall (omval), jur.stud. vid Uppsala universitet, FMS Uppsala – Geijerska Studentföreningen
Beatrice Backman (nyval), fil.stud. vid Lunds universitet, Studentföreningen Ateneum
John Norell (nyval), ek.kand. vid Stockholms universitet, Fria Moderata Studentföreningen i Stockholm
Adam Danieli (nyval), jur.stud. tillika tekn.stud. vid Stockholms universitet och Kungliga Tekniska Högskolan, Högerteknologerna.

Under helgen togs bland annat beslut om att värnplikten bör avskaffas, att Sverige bör lämna rymdfördraget och att den högre utbildningen bör finansieras med privata medel. Som alltid är FMSF forumet där argumenten är viktigare än åsikterna, där debatten är viktigare än besluten och där det intellektuella utbytet är viktigare än det strategiska.

Kontakt

Ordförande Catarina Kärkkäinen, 070 292 90 25