Bussförare finnes

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Press

– Kommunals solidaritet sträcker sig inte en endaste millimeter bortom de egna medlemmarna och inte ens de kan vara nöjda med ett fack som alltid hellre krigar än bygger för varaktig fred. Men nu finns ett alternativ. Många studenter tjänar sitt leve

bröd på att köra buss på under sommarlovet. Därför erbjuder vi i Fria Moderata Studentförbundet oss att efter lite rudimentär utbildning ta oss an uppgiften att ratta de bussar som nu står still.

Det säger Petrus Boström, förbundsordförande för Fria Moderata Studentförbundet med anledning av den strejk som Kommunals bussförare tvingar sina medlemmar och övriga drabbade chaufförer till.

– Få saker är mer grundläggande än den enskilda människans möjlighet att förflytta sig. En välfungerande infrastruktur är av yttersta vikt för såväl samhällsekonomin i stort som individens frihetsbehov. Med fackföreningar som ansvarslöst och cyniskt försätter tredje part – medborgaren – i allvarligt trångmål riskeras såväl tillväxt som familjefrid när tjänstemannen uteblir från mötet och småbarnsföräldern missar dotterns hockeymatch. Vi är många ansvarsfulla studenter som på grund av bland annat fackens alltför starka makt på arbetsmarknaden idag står utan jobb. Låt oss köra bussarna.

– Anledningen till att en situation som denna över huvud taget uppstår skall heller icke glömmas bort. I ett land där socialdemokratiska regeringar i årtionden har låtit fackföreningar tillskansa sig makt på folkets bekostnad, med monopolavtal och snedvriden lagstiftning, är det inte underligt att samhället bokstavligt talat stannar upp, avslutar Boström.

zp8497586rq