You are currently viewing Olivia Andersson, ny internationell sekreterare

Olivia Andersson, ny internationell sekreterare

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Nyheter

Fria Moderata Studentförbundet har utsett Olivia Andersson till ny internationell sekreterare.

Olivia har en kandidatexamen i statsvetenskap från Linköpings Universitet och arbetar i dag som politisk sekreterare för Moderaterna i Linköping. Olivia har ett stort intresse för internationell politik, utvecklingsfrågor och internationella organisationer. Hon har tidigare varit engagerad i andra EDS-sammanhang och i flera internationella studentföreningar i bland annat Japan.

»Jag har tidigare representerat Sverige i EDS och kommer med glädje och stolthet ta mig an uppdraget att fortsätta värna om FMSF:s starka internationella engagemang i egenskap av internationell sekreterare.«
Kommenterar Olivia.

Olivia identifierar sig politiskt som klassiskt liberal, läser Isaiah Berlin och gillar att måla.

Presidiet har fullt förtroende för att Olivia Andersson kommer att representera förbundet väl.

Som internationell sekreterare kommer Olivia att representera studentförbundet på EDS-möten runtom i Europa.
Är du själv intresserad av att följa med på nästa möte, kontakta Olivia!

Olivia nås på [email protected] Oliva Andersson