You are currently viewing NKSU i Oslo

NKSU i Oslo

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:På plats

Den 7 februari 2014 begav sig en delegation från FMSF till Oslo för att delta i ett rådsmöte med våra nordiska samarbetsländer. Delegationen bestod av Christoffer Aav, generalsekreterare i NKSU och FMSF’s internationella sekreterare Karl von Baumgarten.

mJNj2y

Vistelsen började på Nobelkommittén högkvarter i Oslo med Höyres studenter där Norges nya utrikespoltiska åtaganden diskuterades. Biståndspolitiken var hårt ansatt och åsikten löd att de utrikespolitiska ansträngningarna skulle riktas till närområdet och biståndet till färre men hårdare utsatta mottagare. De framtida makthavarna rekommenderades även att lära sig om Skottland, som har möjlighet att bli det nya Norge om de skulle rösta för självständighet, med stora tillgångar av naturresurser och stor offentlig sektor.

Efter den givande diskussionen begav sig deltagarna till Folketinget för att fortsätta på samma tema med Tord Bergesen som berättade om Norges EU-politik. Efter det följde en diskussion med Kristin Ørmen Johnsen, regerings ansvarige för välfärdsfrågor, och Karl fick chans att redogöra för de problem som Alliansen idag står inför i välfärdsfrågorna.

mdLxJh

Dagen därpå gick delegaterna en tur genom vackra Oslo och besökte museet tillägnat den norska motståndsrörelsen under andra världskriget. Dagen fortsatte på en trevlig restaurang vid Stortinget med själva rådsmötet. Tidigare ordförande Stephen Ø Johnsen beviljades sin efterlängtade ansvarsfrihet. Vidare ställdes den återkommande frågan om vad som skall vara NKSU’s syfte och även om ingen slutsats drogs är det viktigt att lyfta frågan tills den är besvarad. Att återigen ansöka om att bli en associerad medlem till European Democrat Students diskuterades och frågan kommer att lyftas igen för att diskuteras med NKSU’s baltiska medlemmar. Mötet illustrerade hur svårt det är att förändra en organisation utan stående administration.

Vistelsen avslutades med en festlig kväll på Oslos studenthus. I en fantastisk miljö dansade vi runt i olika festlokaler tillsammans med många vänner från Höyre och EDS. Efter en givande helg med både nya vänner och givande diskussioner åkte två trötta studentförbundare hem till Sverige.

Vi ser fram emot nästa generation studentförbundare som vill engagera sig i förbundets internationella åtaganden!

Karl von Baumgarten
Internationell Sekreterare