You are currently viewing Platsrapport: Vilnius och EDS Council Meeting nr 4

Platsrapport: Vilnius och EDS Council Meeting nr 4

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:På plats

Temat för Vilniusresan, 24-28:e april, och verksamhetsårets fjärde Council Meeting med European Democrat Students var “Creative Economy: Youth Entrepreneurship and Innovation”. Före EDS-mötet drogs igång samlades delegater från Norge, Litauen, Finland, Danmark och Sverige för ett möte med NKSU, vår nordiska samarbetsorganisation. Där beslutades bland annat att det kommer vara ett årsmöte i London 18-20 juni och temat för detta kommer att vara Higher Education and Research and Development.

Andrius Kubilius

På torsdagen var det temadag i Litauens Parlament och där föredrog förre premiärministern Andrius Kubilius förutsättningarna för att skapa en innovativ ekonomi och att hantera ekonomiska kriser. Det var ett av årets absolut mest intressanta föredrag i EDS-sammanhang och det här med att marknadskrafterna klarar sig bättre med politiska avregleringar gick förhoppningsvis upp för några av de mer centralistiska elementen i organisationen. Därefter fick vi lyssna på Dainius Kreivys, före detta finansminister, samt  Nerijus Mačiulis, en framstående ekonom och entreprenör i Litauen. Den sistnämnda talade oerhört mycket om Litauens beroende av rysk energi och det faktum att baltstaterna i stort är bortkopplade från den gemensamma europeiska energiinfrastrukturen. Detta blev sedemera ett centralt tema i diskussionerna i de permanenta arbetsgrupperna. Sist på temadagen lyssnade vi på ett panelsamtal om och med unga entreprenörer.

Själva utskottsförhandlingarna inleddes på fredagen med en gemensam behandling av konferensresolutionen som normalt följer mötets tema, så även denna gång. Därefter gick de tre arbetsgrupperna vidare och behandlade motionerna som togs fram i L’viv samt draftade nya motioner som ska beslutas om på Summer University i Berlin. Human Rights fortsatte att behandla motionen om Freedom of Speech Online som FMSF var oerhört delaktiga att ta fram i L’viv. Man skrev även en ny motion om den humanitära situationen i Vitryssland, ett kärt med sorgligt nog kvarvarande ämne i EDS-sammanhang. Policies for Europe behandlade klart motionen om diversifierad energiförsörjning från L’viv och påbörjade även arbetet med en motion om Cyber Security, där åsikterna gick isär om vad de bästa praktiska lösningarna var på sådana hot. Higher Education and Research behandlade motionen om akademisk mobilitet för studenter och skrev en ny motion på samma tema fast för akademisk personal.

Själva councilmötet visade sig vara ganska händelselöst. Den enda kontroversiella delen var behandlingen av förslage ttill en policy om Higher Education inför Europaparlamentsvalet 2014, skriven av den franska och den bulgariska byråmedlemmen. Efter ett ihärdigt torpederande från Sverige, Storbritannien, Österrike, Kroatien och Rumänien blev dokumentet avsevärt mycket bättre. Även i övriga behandlade frågor gick FMSF med flaggan högt och i slutändan blev mötets utkomst avsevärt mer liberalt än vad vi är vana vid, något som bådar gott inför byråvalet i Berlin i sommar.

 

JKL Lithuania, värdarna för mötet