You are currently viewing Reseberättelse: EDS Budapest!

Reseberättelse: EDS Budapest!

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:På plats

Den 26 Februari möttes delegationen från FMSF upp på Arlanda för att resa till European Democrat Students Winter Univeristy i Budapest. Delegationen bestod av veteranerna Karl von Baumgarten och Jacob Dexe samt nykomlingarna i sammanhanget Henrik Ulfvarsson och viceordförande Alexandra Ivanov. Temat på resan var “U MATTER”, syftet är att öka röstdeltagandet i valet till europaparlamentet bland unga väljare, det skulle dock visa sig att temat överskuggades av utvecklingen i Ukraina.

Efter en smärtfri resa anlände delegationen hungriga till det vackra Budapest, promenerade till en rekommenderad Ungersk restaurant där “gipsy style roast pork” satte den kulinariska ribban högt. Sedan gick resan mot hotellet per fot från Pest till Buda. Middagen åts på hotellet med många glada återseenden.

Torsdagen inleddes med en panel med Frank Spengler, ordförande för Konrad Adenauer Stiftung i Budapest och Gergely Gulyás, parlamentsledamot. Temat var det kommande EU-valet samt den hungerska konstitutionen där Karl och Jacob tog chansen att ifråggasätta inskränkandet av yttrandefriheten och konstitutionsdomstolen. Svaret kring yttrandefriheten var det sedvanligt flyktiga men gällande konstitutionsdomstolen redogjordes för dess tidigare i Europa ojämförbara styrka och hur detta påverkade regeringsarbetet. Fristående hade svaret inte väckt mycket tankar men i sken av utvecklingen i Ungern kan det ses som oroväckande och det ligger i FMSF:s och EDS:s intresse att följa utvecklingen i landet.

Efter panelen talade Patrik Kovács, ordförande för Unga Entreprenörer (Fivosz) om entreprenörskap, ett åtekommande tema i EU. Efter lunchen i lokalen, som var ett gammalt mycket vackert kommunalhus ägde ännu en paneldebatt rum som skulle bli veckans höjdpunkt. Dr. Edmund Stoiber, före detta ministerpresident av Bayern och numera passionerad motståndare till överdriven reglering i EU var en av talarna, likaså Philipp Mißfelder, ansvarig för den transatlantiska handeln för Tykslands utrikesdepartement. Efter kort anföranden väntade en paneldebatt med Dr. Stoiber och herr Mißfelder där Jacobs, Karls och Henriks frågor om regleringar och EU’s roll i den pågående konflikten med Ryssland besvarades, för de tysktalande blev Dr. Stoibers svar en skrattfest då han parodiskt beskrev byråkraterna som reglerade in i minsta detalj och samtidigt rekommenderade en minskning av de teknokratiska tendenserna inom EU. Herr Mißfelders pragmatiska och realistiska syn på Ryssland var förtroendeingivande och parerade den populära åskådningen om EU’s depededens av Ryssland.

Efter paneldebatten följde arbete med motionsbehandling i utskotten, FMSF placerade sina delegater i de olika grupper för att i största utsträckning kunna motverka och bekämpa dåliga förslag och motioner.

Jacob och Henrik satt i “Policies for Europe” där en rad olika ämnen skulle hanteras. Först skulle FYROMs första motion behandlas, om byggandet av vägnät i “sydöstra balkan” där EU borde bidra med såväl ingenjörer, utbildningsresurser som pengar enligt delegationen från FYROM. Efter ifrågasättande av de grundläggande principerna för motionen från FMSF och TK (Tuhatkunta) Finlands Micke Kari föll motionen i sin helhet. Samma delegation hade även författat en motion om “The newly established fund for innovation and technological development” som gav intrycket att EUs medlemsstater borde ge pengar direkt till en makedonsk fond. Efter många frågor, återigen främst från FMSF och TK kom vi slutligen fram till att motionen handlade om att visa på det goda exemplet FYROM ansåg sig ha satt, en vinkel som hade ungått den brittiska delegationens korrekturläsare före mötet. Motionen skrevs snabbt om med en ytterst harmlös formulering föreslagen av FMSF.

De stora diskussionerna kom dock av arbetsgruppens egna motion, framtagen av den bulgariske co-chair:n efter föregående möte i Aten, och även av den Israeliska delegations motion. Israelernas motion behandlades först och handlade om att preventivt uppmana EU att inte bojkotta Israeliska företag och arbetsgivare på västbanken, eller fabriker som finns på västbanken. Motionen, i sitt ursprungsförfarande, glorifierade Israelisk arbetsrättslagstiftning, lönenivå och etik och använde citationstecken så fort man refereade till “The Palestinian Authority”. Efter en utdragen förhandling mellan Jacob Dexe från FMSF och Davidi Hermelin från Young Likud, landade motionen så småningom i en motion som uppmuntrade handel mellan palestiner och israeler, tog avstånd från bojkotter i regionen, och fastslog handel som en viktig del av en långvarig fred.

Arbetsgruppsmotionen var om “Terrorism”, men det som verkligen stack ut var formuleringar om “flyktingvågen” som måste stoppas, motionen hade stoppats i Aten av Karl men hade åter igen skickats in. Där bakgrundstexten talade om terrorismens ökade närvaro och hot talade att-satserna nästan uteslutande om behovet att stoppa flyktingströmmar från Syrien, då terrorister skulle kunna slinka igenom nätet in i Europa. Efter att den bulgariske co-chair:n efter lång och hetsk diskussion visat sig vara den enda som vågade stötta motionen, drogs den tillbaka och ska “skrivas om” till nästkommande möte.

Viceordförande Ivanov åtog sig ansvaret att sitta i utskottet för mänskliga rättigheter. Stort fokus låg på Ukraina och det svårmod som just drabbat landet. Arbetsgruppen var enig i att uppmana EDS att fördöma det som hänt och den tidigare presidenten men ville även att EPP skulle ta ett tydligt ställning för en demokratisk utveckling inte bara i Ukraina utan i hela regionen. Då det förelåg ett konsensus inom gruppen avklarades diskussionen nästan utan polemik.

Den viktiga diskussionen inom arbetsgruppen kom dock inte att handla om Ukraina, utan om kvotering. Motionen som sådan, om kvinnors situation och rättigheter, var viktig och belyste många problem. Men som så ofta annars landade både den och arbetsgruppen i slutsatsen att om det finns ett problem måste staten vara lösningen. Efter häftiga diskussioner men också pedagogiskt resonerande förstod tillslut de andra deltagarna att svaren sällan återfinns i reglering och tvång. Utskottet beslutade enhälligt att stryka att-satsen om statligt reglerad kvotering.

Karl satt i gruppen “Higher Education” där motioner om internships behandlades. FMSF hade tillsammans med HS Norge, TK Finland och KS Danmark författat en motion om internships roll i högre utbildning som FMSF högst motvilligt satt sitt namn på. Denna motion slogs ihop med den grekiska motionen med liknande innehåll men med tvingande inslag. Resultatet blev en vagare motion i vilken man uppmande utbildningsinstitutioner att överväga godta internships som en del av utbildningar.  Efter den produktiva dagen avslutades dagen med middag på en all-you-can-eat-buffé till de utsvultna delegaternas glädje, för de törstiga var nog den öppna öl- och vinbaren en mer glädjande nyhet.

Fredagen inleddes med en minnesceremoni för de som mist livet under demonstrationerna i Ukraina, i duggande regn samlades European Democrat Students utanför den lilla ukrainska kyrkan och visade med sin tystnad och med rosor sin vördnan inför dem som förlorat livet i kampen för frihet. Då tunnelbanan ej var i drift denna dag fick delegaterna en lång promenad genom ett regnigt men mycket vackert Budapest. Målet var  Aranytíz conference hall där de stagemässiga förändringarna diskuterades under två timmar för att underlätta rådsmötet dagen därpå. Efter lunch anlände Zoltán Illés, miljöminister och medlem nummer 18 i Fidesz. Illés bjöd på en otroligt underhållande föreläsning i realpolitik med nattsvart humor, realism och cynicism och även om dennes åsikter inte överensstämde till fullo med FMSF’s så visade Illés inte bara Fideszs rötter som hjälp till att frånta kommunismen kontrollen över Ungern utan också att det finns element av frihetlighet i partiet. Efter föreläsningen gavs delegaterna några timmars frihet som Jacob, Karl, Henrik och Alexandra spenderade på en vinbar där också lokalt vin inhandlades. Kvällens middag åts på en båt som färdades längs Donau genom Budapest, under samma middag ägde ett alumni-möte rum där tidigare byråmedlemmar och ordförande berättade om hur deras arbete i EDS hjälpt dem med deras yrkesverksamhet. En speciell utgåva av tidskriften Bullseye delades också ut under middagen och det var svårt för de svenska delegaterna att dölja en viss stolthet över listan av ordförande och styrelser genom tiderna. Efter middagen och båtresan tog sig delegaterna hem för att vila upp sig innan det stora rådsmötet.
Lördagsmorgonen började med oroande nyheter från Ukraina där ryska trupper hade gått in i Krim och enligt den knappa nyhetsrapporteringen belägrat flera militärbaser. Efter gruppbilder var det då dags för rådsmötet där Jacob representerade våra brittiska vänner i YCEG, och Henrik och Karl representerade FMSF. Då vi gjort ett stort arbete i arbetsgrupperna gick motionsbehandlingen oerhört enkelt, och alla FMSFs ändringar antogs med bred majoritet. Det omarbetade policydokumentet från Aten röstades också igenom efter att Karl pikats av vice ordförande Novakov för att ha fördröjt förhandlingarna i Aten. Dagens stora punkt var fyllnadsvalet av en ny vice chairman efter att Viktor Wollstad från YCEG fått lämna sin post i Aten. Kandidaten från FYROM drog dock tillbaka sin kandidatur på grund av åtaganden i hemlandet och kvar var Vassilis Sakellaris från Grekland. Vassilis valdes enhälligt av mötet. Därefter behandlades avsättandet av ytterligare en vice chairman, Vít Voseček ifrån Tjeckien, av samma anledning som föregående avsättande, nämligen missade möten. Även Vít blev avsatt, vilket leder till ett fyllnadsval i Split i slutet av april.