Äntligen studieavgifter

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Press

– Regeringen aviserar införandet av studieavgifter för utländska studenter, en fråga som Fria Moderata Studentförbundet länge slagits för. Utbildning är en investering, inte en rättighet, och bör behandlas därefter. Genom att utöka marknadsekonomins domäner till utbildningsområdet kan Sverige få en fri akademi med minskad politisk styrning och ökad kvalitet, säger Petrus Boström, förbundsordförande för Fria Moderata Studentförbundet.

– Svenska studenter och skolungdomar halkar alltmer efter i internationella jämförelser. Samtidigt har vi ett klart ogynnsamt demografisk läge där allt färre inom kort kommer att försörja allt fler. OECD föreslog därför nyligen att vi skulle införa studieavgifter för samtliga studenter. Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) beklagar sig som vanligt när marknadslösningar förs på tal, men regeringen tog ändå ett första steg i rätt riktning. Tack för det. Nu väntar vi bara på nästa steg, avslutar Boström.