“Facket utnyttjar sin ställning” SvD 20/6

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Press

Publicerad på SvD Brännpunkt web 20/6 samt papperstidningen 21/6. Replik från (v) här.

Facket utnyttjar sin ställning

Resultatet av att Kommunal nu väljer att utnyttja sin ställning blir, likt i ett monopol, att någon annan får bära bördan av de artificiellt höga priserna, som skapats genom en begränsning av utbudet i arbete. Det skriver Victoria Nilsson och Alexandra Ivanov, Fria Moderata Studentförbundet som satt in ersättningsbussar under strejken.

Foto: YVONNE ÅSELL

19 juni 2013 kl 14:25 , uppdaterad: 20 juni 2013 kl 13:56BRÄNNPUNKT | BUSSTREJKEN

Från och med klockan sju i morse har Fria Moderata Studentförbundet kört bussar för att ersätta linje 3, som går mellan Karolinska Sjukhuset och Södersjukhuset. Vi vill genom detta hjälpa anställda inom sjukvården att komma till jobbet, men också uppmärksamma Kommunals orimliga hantering av situationen och uppmana fler inom allmänheten att hjälpa till.Att förespråka fria människor och fria marknader innebär inte att man väljer sida mellan fack och arbetsgivare. Det innebär att man anser att alla individer ska kunna ingå avtal och utbyte med varandra, i ett samhälle som präglas av kontraktsfrihet. En fungerande arbetsmarknad bör i ett fritt samhälle stöttas av lagstiftning som både skyddar den enskilde mot att grovt utnyttjas, luras eller skadas i sitt arbete, men inte stärker fackföreningarnas möjligheter att agera monopolistiskt.Mycket av dagens fackliga organisation startade som ett sätt att försvara de anställda mot grymma arbetsförhållanden och arbetsgivare som utnyttjade dem. Det var rätt, och i våra dagar finns det nog ingen som skulle stötta illasinnade bedragare av typen som lurar lönen av influgna bärplockare.

Men det finns också en annan sida av facklig verksamhet. Ett jobb är i sin essens ett kontrakt som sluts mellan arbetsgivare och arbetstagare, där arbete byts mot lön och andra förmåner. I ekonomiska termer fungerar en fackförening i detta sammanhang som en kartell, där man blåser upp priset på arbete (lönerna) genom att begränsa tillgången på arbete.

Det talas ofta om att vi har en reglerad arbetsmarknad, där bland annat unga och invandrare stängs ute på grund av konstruktioner som las, och för att de inte kan ta sig in på marknaden när lönerna tryckts upp för högt. Ur det perspektivet är det intressant att betrakta Kommunals agerande, när vi nu på första parkett kan se hur facket kämpar för att ge sina medlemmar en artificiellt hög lönenivå, på bekostnad av alla dem som inte är med. Löneökningarna Kommunal kräver är inte ett resultat av ökad produktivitet eller lönsamhet, utan erhålls genom att en privilegierad skara har möjlighet att utesluta andra från att träda in och konkurrera på arbetsmarknaden.

Det yttersta beviset för att ett fack nått en monopolliknade ställning är hur mycket skada och oreda ett fack kan försaka arbetsgivaren och samhället vid en strejk. I fallet Kommunal hade arbetsgivaren erbjudit fackets medlemmar en löneförhöjning i enighet med vad andra grupper fått, men facket kräver mer. Under de kommande dagarna är strejken planerad att utökas, något som facket mycket väl kan vinna på när trycket på samhället och företagen blir för stort.

Problemet är att det inte finns någon vinnare i striden. Resultatet av att Kommunal nu väljer att utnyttja sin ställning blir, likt i ett monopol, att någon annan får bära bördan av de artificiellt höga priserna, som skapats genom en begränsning av utbudet i arbete. Någon annan – det är alla som inte är med i Kommunal.

Rätten att organisera sig är viktig, och ett liberalt samhälle bör aldrig förbjuda ett fack att gå i strejk. Lika viktig är dock rätten att få bryta mot strejken, och rätten för enskilda individer att välja att bistå med alternativa transporter, vilket vi har valt att göra i dag. Det är med bestörtning vi noterar hur våra bussar, fyllda med människor i behov av transport, blockeras av busschaufförer längs sträckan vi valt att trafikera.

Det bör råda fri etableringsrätt för både arbetsgivare och arbetstagare på arbetsmarknaden. Kommunal har rätt att gå i strejk, men varifrån finner de rätten att hindra en grupp studenter att frivilligt ordna alternativa transportmedel? Precis som att en arbetstagare kan avsluta ett kontrakt med sin arbetsgivare, kan en arbetsgivare avsluta ett kontrakt med en arbetstagare. Både organisationsfriheten och strejkrätten är viktiga att upprätthålla, men inte utan att kontraktsfrihet och fri etableringsrätt råder. Så byggs en fungerande arbetsmarknad i ett fritt samhälle.

VICTORIA NILSSON

ordförande, Fria Moderata Studentförbundet

ALEXANDRA IVANOV

vice Ordförade, Fria Moderata Studentförbundet